UPOZORNENIE: Chybná aktualizácia systému Windows 11 na verziu verziu 22H2 - prosíme neaktualizovať! Viac informácií získate po kliknutí na tento oznam.   

Inventúra so smartfónom? Áno, aj!

Každá firma, ktorá eviduje skladové zásoby, je v zmysle zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve povinná v pravidelných intervaloch vykonávať fyzickú inventúru skladu. Táto povinnosť súvisí so širším úkonom inventarizácie, v rámci ktorej účtovná jednotka overuje, či stav majetku, záväzkov a rozdielu majetku a záväzkov (t. j. vlastného imania) v účtovníctve zodpovedá skutočnosti. Bez presnej evidencie skladových zásob by nebola možná ich kontrola, nedali by sa prijímať včasné opatrenia na doplnenie chýbajúcich zásob, ani sledovať celková hospodárnosť skladovania.

Inventúra skladu v OBERON-e

V programe OBERON – Agenda firmy je fyzickú inventúru skladových zásob možné vykonať kedykoľvek v priebehu spracovávaného obdobia, a to v ponuke Sklad, Inventúra skladu. Fyzické množstvá je pritom možné zapisovať priamo do inventúrneho súpisu, inventúrne rozdiely (manká alebo prebytky) program dopočíta automaticky (podrobný návod, ako postupovať pri inventúre, je k dispozícii v téme Pomocníka OBERON Spracovanie inventúry).

Aplikácia OBERON Web

Okrem toho OBERON umožňuje spracovať inventúru aj pomocou mobilných zariadení (mobilný terminál, resp. PDA zariadenie, tablet, smartfón) priamo v teréne, a to pomocou webovej aplikácie OBERON Web. V tom prípade sa na mobilnom zariadení zadávajú spočítané fyzické množstvá a pomocou siete Wi-Fi sa údaje vzápätí prenesú do počítača.

OBERON-Web_Inventura-skladu_tablet

Po skončení inventúry stačí v počítači skontrolovať údaje a danú inventúru dokončiť. Tým odpadá zdĺhavá práca prepisovania fyzických množstiev z inventúrnych hárkov do počítača, čím sa výrazne skráti čas vyhodnotenia inventúry.

Prekonané PDA zariadenia

Firma EXALOGIC zároveň vyvinula aplikácie pre operačné systémy Windows CE a Microsoft Windows Embedded Handheld 6.5. Tie umožňovali popri inventúre skladu vykonávať aj ďalšie funkcie (kontrolu cien, príjem do skladu a ďalšie).

Firma Microsoft sa však medzičasom rozhodla nepokračovať vo vývoji uvedených operačných systémov. Okrem toho prestala aktualizovať nástroje, pomocou ktorých by vývojári mohli pre tieto zariadenia tvoriť aplikácie. Preto firma EXALOGIC pristúpila k oživeniu svojej ponuky a svoju pozornosť zamerala na operačný systém Android.

Mobilná aplikácia ASTON

Výsledkom je mobilná aplikácia ASTON – Android Stock Terminal ONline, ktorá je určená na použitie výhradne s programom OBERON – Agenda firmy.

Okrem inventúry skladu má aplikačný program zatiaľ využitie aj pri kontrole cien. Do budúcnosti sa však pripravuje rozšírenie aj o ďalšie funkcie (príjem do skladu, predaj v sklade, vyskladnenie prijatej objednávky). Svojou funkcionalitou by tak mal plnohodnotne nahradiť aplikácie pre PDA zariadenia. Spracovať inventúru v OBERON-e tak odteraz bude možné s každým smartfónom s Androidom.

Mobilný terminál OBERON Data Assistant

Aj keď na prácu s aplikáciou možno použiť akékoľvek mobilné zariadenie s operačným systémom Android (vrátane bežného smartfónu), na zvýšenie efektivity práce a jej uľahčenie odporúčame využiť mobilný terminál, t. j. prenosné zariadenie určené na prácu v rôznorodých prevádzkach. Oproti smartfónu alebo tabletu je mobilný terminál prispôsobený na priemyselné využitie – okrem vyššej robustnosti a výdrži batérie, prípadne prachotesnosti a vodoodolnosti, obsahuje snímač čiarových kódov, čo výrazným spôsobom zefektívňuje prácu pri inventúre. Firma EXALOGIC na prácu s aplikáciou vybrala a implementovala do systému OBERON priemyselné zariadenie OBERON Data Assistant. Terminál je možné zakúpiť priamo vo e-shope firmy EXALOGIC alebo prostredníctvom našich zmluvných partnerov.

Viac informácií o aplikácii ASTON vrátane inštalácie a práce s ňou a o mobilnom termináli OBERON Data Assistant nájdete na stránke aplikácie, resp. stránke zariadenia, v Pomocníkovi OBERON a v nasledujúcom videu:

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Nový ASTON - mobilná aplikácia pre sklad

Hotelová recepcia - balíky služieb

OBERON Automation Center

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku