Kalendár podujatí

Vo verzii systému OBERON Marec/2022 pribudlo v module Hotelová recepcia niekoľko noviniek. Jednou z nich je Kalendár podujatí. Ide o novú evidenciu, ktorá bola do systému OBERON zapracovaná, aby používateľom modulu Hotelová recepcia umožnila prevádzkovať ich ubytovacie zariadenia ešte efektívnejšie.

Na čo je táto nová evidencia určená a ako môže uľahčiť prácu používateľom systému OBERON poskytujúcim ubytovanie a súvisiace služby – odpovede na tieto i ďalšie otázky nájdete v nasledujúcom krátkom prehľade.

Podujatia a udalosti

Nová evidencia Kalendár podujatí (dostupná v ponuke Hotel) je určená na evidenciu rôznych podujatí alebo udalostí ako sú sviatky, prázdniny, športové, spoločenské, kultúrne a iné podujatia a pod., ktoré sú dôležité z hľadiska prevádzky ubytovacieho zariadenia. Ide o také podujatia a udalosti, ktoré môžu mať vplyv na zvýšený záujem o ubytovacie, stravovacie, rekreačné, prípadne ďalšie služby, ktoré ubytovacie zariadenie poskytuje.

Obrázok č. 1: Kalendár podujatí

V tejto súvislosti pribudol v grafickom prehľade izieb nový riadok, v ktorom sa zobrazujú jednotlivé podujatia a udalosti evidované v Kalendári podujatí.

Obrázok č. 2: Kalendár udalostí v grafickom prehľade izieb

Cenotvorba ubytovania a poskytovaných služieb

Evidencia podujatí umožňuje ubytovaciemu zariadeniu primerane reagovať na potenciálny dopyt po ubytovaní a poskytovaných službách v konkrétnych úsekoch ubytovacej sezóny a zvýšený záujem premietnuť napr. do cenotvorby ubytovania a poskytovaných služieb, ale aj zvýšenia skladových zásob a pod.

Prevádzkovatelia ubytovacích zariadení tak môžu efektívnejšie plánovať, t. j. môžu prispôsobovať cenotvorbu ubytovania a poskytovaných služieb podľa toho, či sú v danom termíne napr. prázdniny, nejaké športové podujatie a pod. Podľa očakávaného trvania podujatia a počtu návštevníkov môžu nastaviť adekvátnu cenu za ubytovanie, minimálny alebo maximálny počet nocí pobytu a pod.

Ubytovacie zariadenia však môžu na chystané podujatia v ich okolí reagovať aj v iných smeroch, napr. v podobe zvýšenia skladových zásob pre svoje reštauračné zariadenia, resp. bary a pod.).

Definovanie podujatí

Nové podujatie je možné definovať v knihe Kalendár podujatí po stlačení tlačidla Nový. Otvorí sa formulár Kalendár podujatí – záznam, v ktorom vyberte druh podujatia, zadajte jeho názov, dátum začiatku a konca podujatia. V uvedenom rozsahu dátumov sa bude podujatie zobrazovať v grafickom prehľade izieb.

Obrázok č. 3: Definovanie podujatia

Systém OBERON obsahuje niektoré preddefinované druhy podujatí. Tie je možné ďalej upravovať, prípadne si definovať svoje vlastné. Keďže sa jednotlivé podujatia a udalosti zobrazujú aj v grafickom prehľade izieb, na zvýšenie prehľadnosti možno každému druhu podujatia priradiť vlastnú farbu a obrázok.

Obrázok č. 4: Preddefinovaný druh podujatia Spoločenské podujatie

Ďalšie informácie získate v téme Kalendár podujatí.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB