Logo – vizuálna prezentácia firmy

blog_logo_ceruzkaFaktúry a dodacie listy sú dôležitou súčasťou firemnej prezentácie, preto by ich vzhľad mal vyzerať atraktívne a profesionálne. Z tohto dôvodu by mali tieto doklady obsahovať grafické logo, prípadne typy písma a farby podľa firemného logotypu.

Problematika loga je na prvý pohľad jednoduchá, avšak pri väčšej firme s viacerými prevádzkami rôzneho zamerania tomu už tak nie je. V OBERON-e môže mať firma jedno logo, prípadne aj viac.

Kde nastaviť logo v OBERON-e

Firma bez prevádzok
V prípade, že firma nepoužíva prevádzky, logo sa nastavuje jednoducho v Údaje o firme (ponuka Firma). Kliknite na ikonku a nalistujte vaše logo. Logo má byť vo formáte .jpg. .png, .gif.
Optimálne rozmery obrázka doporučujeme 102 x 102 bodov.

Logo vo firme, ktorá nepoužíva prevádzky

Firma s prevádzkami
Firma má zadefinované 3 prevádzky – Centrála, Hotel v Bešeňovej, Predajňa v Ružomberku. Každá prevádzka má nastavené rozdielne logo, nakoľko hotel ako aj predajňa majú svoje vlastné logá, napríklad na ubytovacom poukaze (voucheri) a faktúrach za ubytovanie sa tlačí logo hotela.

Nastavenie loga na prevádzke

Vzhľad faktúry s logom

Faktúra sa bude líšiť v závislosti od nastavenej prevádzky na faktúre:

Logo prevádzky Hotel na faktúre

Logo centrály na faktúre

Vlastné logo veľkých rozmerov

V predvolených tlačových výstupoch je grafické logo v tvare štvorca. V prípade potreby je možné rozmery loga ako aj jeho umiestnenie upraviť v Editore tlačových výstupov. Okrem predvolených tlačových výstupov faktúr a dodacích listov sú k dispozícii aj ďalšie štýly – je ich možné doinštalovať pomocou Správcu doplnkov.

Okrem loga môžete dať do faktúry firemnú pečiatku a podpis – viac informácii v téme Pomocníka Ako pridať pečiatku a podpis na faktúru.

Úprava faktúry v Editore tlačových výstupov

Faktúra s logom iných rozmerov

Logo na pokladničných bločkoch

Firemné logo je samozrejme možné tlačiť aj na pokladničných dokladoch – bločkoch z Pokladnice OBERON. Možnosti tlače loga a jeho umiestnenia na bločku sú dané použitou fiškálnou tlačiarňou, spravidla ho nastavuje servisný technik k pokladnici.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB