LUKUL – automatická ponuka príloh

V predchádzajúcom článku o aplikácii LUKUL – nielen mobilný čašník sme vás informovali o zaujímavej funkcii na zvýšenie komfortu práce s touto čoraz obľúbenejšou aplikáciou – automatickom triedení položiek eMenu po pridaní na otvorený účet. Dnes by sme chceli na uvedený článok nadviazať a predstaviť vám ďalšiu zo série užitočných funkcií aplikácie LUKULautomatickú ponuku príloh. Čo táto funkcia znamená, ako funguje a aké nastavenia vyžaduje – na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v tomto článku.

O čo ide?

V ponuke eMenu aplikácie LUKUL pri výbere položiek jedál, ktoré gastroprevádzka ponúka s voliteľnými prílohami, by štandardný postup predstavoval výber daného jedla (napr. Biftek so šunkou a vajcom) do otvoreného účtu, následne by obsluha musela prejsť do ponuky Skupiny, vybrať skupinu Prílohy (prípadne sa do danej skupiny presunúť listovaním medzi jednotlivými skupinami položiek), v zozname všetkých príloh vyhľadať prílohu podľa požiadaviek hosťa a následne ju pridať do otvoreného účtu.

V aplikácii LUKUL však existuje aj omnoho elegantnejšie riešenie, ktoré môže ešte viac zefektívniť a spríjemniť prácu s aplikáciou, a to nielen obsluhe, ale aj zákazníkovi (hosťovi) – automatická ponuka príloh k danému jedlu.

Ako to funguje?

V ponuke eMenu aplikácie LUKUL pri výbere položiek (jedál) do otvoreného účtu existuje možnosť bezprostredne po kliknutí na danú položku (napr. Biftek so šunkou a vajcom) automaticky zobraziť okno so zoznamom príloh len k danému jedlu (napr. hranolčeky, krokety, americké zemiaky, ryža a pod.). Zo zobrazenej ponuky môže obsluha následne zvoliť tú prílohu, ktorú si vyberie hosť. To, samozrejme, platí aj pre zákazníka (hosťa) v prípade, že si položky do otvoreného účtu vyberá sám (pri režime LUKUL eMenu – hosť v reštaurácii alebo LUKUL eMenu – dochádzka).

Obrázok č. 1: Vybraná položka Biftek so šunkou a vajcom (vľavo) a automaticky zobrazené prílohy (vpravo)

Potrebné nastavenia

Na to, aby sa ponuka príloh k danému jedlu zobrazovala automaticky, je potrebné urobiť jednoduché nastavenie v OBERON-e: jednotlivým skladovým kartám – jedlám priradiť v záložke Receptúra kódy položiek skladových kariet – príloh, pričom jednotlivé kódy sa oddeľujú čiarkou. V programe OBERON – Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

Obrázok č.2: Priradenie kódov príloh skladovej karte (jedlu)
  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorej chcete priradiť prílohy (napr. Biftek so šunkou a vajcom). Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Receptúra v časti Ostatné pri poli eMenu prílohy stlačte tlačidlo výberu (s tromi bodkami) – otvorí sa zoznam skladových kariet, z ktorých kliknutím na skladovú kartu prílohy pridajte kód danej prílohy do poľa. Po pridaní kódu ďalšej prílohy sa kódy automaticky oddelia čiarkou.
  4. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Zároveň je potrebné v nastaveniach aplikácie LUKUL v ponuke Používateľ povoliť funkciu Rýchle objednávanie – ponúkať prílohy.

Viac informácií získate v Pomocníkovi OBERON v témach Aplikácia LUKUL a Aplikácia LUKUL – inštalácia.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov