LUKUL – špecifikácie jedál a nápojov

V sérii článkov o aplikácii LUKUL – nielen mobilný čašník sme vás zatiaľ okrem predstavenia samotnej aplikácie informovali o dvoch zaujímavých funkciách – automatickom triedení položiek eMenu po pridaní na otvorený účet a o automatickej ponuke príloh pri výbere položiek jedál, ktoré gastroprevádzka ponúka s voliteľnými prílohami. V dnešnom článku by sme chceli v uvedenej sérii pokračovať a predstaviť vám ďalšiu zaujímavú funkciu aplikácie – možnosť zadať k vybraným skladovým položkám jedál a nápojov tzv. špecifikácie. Čo táto funkcia znamená, ako funguje a aké nastavenia vyžaduje – na tieto aj ďalšie otázky nájdete odpovede v nasledujúcom prehľade.

O čo ide?

Povaha niektorých položiek jedál a nápojov ponúkaných gastroprevádzkami umožňuje rôzny spôsob prípravy alebo servírovania v závislosti od požiadaviek hostí, ktorí si dané jedlá, resp. nápoje objednávajú. Požiadavky môžu zahŕňať možnosti ako napr. rare, medium či well done pokiaľ ide o spôsob prípravy bifteku (steaku), alebo chladená a nechladená ak si hosť objednáva napr. minerálku.

Aplikácia LUKUL pamätá aj na takéto špecifikácie objednávok vybraných jedál a nápojov, či už ich objednáva obsluha alebo zákazník (hosť) – pri výbere danej položky dokáže automaticky ponúknuť na výber aj priradené špecifikácie.

Ako to funguje?

V ponuke eMenu aplikácie LUKUL pri výbere položiek (jedál, nápojov) do otvoreného účtu existuje možnosť bezprostredne po kliknutí na danú položku (napr. Biftek so šunkou a vajcom, Rajec nesýtená) automaticky zobraziť okno so zoznamom špecifikácií k danému jedlu, resp. nápoju (napr. Rare, Medium, Well done, Chladená, Nechladená a pod.). Zo zobrazených špecifikácií môže obsluha následne zvoliť tú, ktorú si vyberie hosť. To, samozrejme, platí aj pre zákazníka (hosťa) v prípade, že si položky do otvoreného účtu vyberá sám (pri režime LUKUL eMenu – hosť v reštaurácii alebo LUKUL eMenu – donáška). Navyše, špecifikáciu k danému jedlu alebo nápoju je možné aj manuálne vpísať v prípade, že sa v zozname nenachádza (napr. Bez šunky). Zadaná špecifikácia sa po odoslaní objednávky vytlačí pri danej položke na bonovacej tlačiarni, resp. zobrazí na bonovacom monitore.

Obrázok č. 1: Vybraná položka Biftek so šunkou a vajcom (vľavo), výber špecifikácie (v strede) a jej zobrazenie pri položke na účte (vpravo)

Potrebné nastavenia

Na to, aby sa ponuka príloh k danému jedlu zobrazovala automaticky, je potrebné urobiť jednoduché nastavenie v OBERON-e: jednotlivým skladovým kartám – jedlám, resp. nápojom zadať v záložke Receptúra jednotlivé eMenu špecifikácie oddelené čiarkou a začiarknuť pole Vždy ponúkať výber špecifikácie.

Obrázok č. 2: Zadanie špecifikácií na skladovej karte

V programe OBERON – Agenda firmy postupujte podľa nasledujúceho návodu:

  1. V ponuke Sklad vyberte položku Skladové karty.
  2. Vyberte skladovú kartu, ktorej chcete zadať špecifikácie (napr. Biftek so šunkou a vajcom). Stlačením tlačidla Oprava sa zobrazí formulár Skladová karta.
  3. V záložke Receptúra v časti Ostatné do poľa eMenu špecifikácie vpíšte jednotlivé špecifikácie, ktoré oddeľte čiarkou. Stlačením tlačidla výberu (s tromi bodkami) sa otvorí číselník, kde si môžete špecifikácie nadefinovať na použitie aj na ďalších skladových kartách. Pri výbere špecifikácií z tohto zoznamu sa jednotlivé špecifikácie automaticky oddelia čiarkou.
  4. Začiarknite pole Vždy ponúkať výber špecifikácie.
  5. Vykonané nastavenia potvrďte stlačením tlačidla OK.

Viac informácií získate v Pomocníkovi OBERON v téme Aplikácia LUKUL – inštalácia.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov