Mzdové a iné dôležité čísla v roku 2018

Od 01.01.2018 sa zmenili niektoré kľúčové čísla pre oblasť miezd, odvodov a daní. V OBERON-e mzdové sadzby nie je potrebné meniť manuálne, program ich zmení sám automaticky po nainštalovaní verzie Január/2018. O tom, s ktorými mzdovými sadzbami program pracuje, môžete zistiť priamo z programu z ponuky Servis/Nastavenia programu.

Minimálna mzda

2,759 – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2018
480 – minimálna mesačná mzda sa zvýšila oproti minulému roku zo sumy 435 eur na 480 eur
0,5518 –príspevok za nočnú prácu patrí zamestnancovi vo výške 20 % minimálnej mzdy, spolu s príplatkom dostane 3,31 €

Daňový bonus v roku 2018

21,56  – daňový bonus na jedno dieťa mesačne, za celý rok je to 258,72 eura na jedno dieťa
2 880 – hranica celoročného príjmu na priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 480 eur)
240  – hranica príjmu na priznanie nároku zamestnancovi mesačne je polovica minimálnej mzdy

Životné minimum

199,48  – životné minimum pre jednu plnoletú osobu od 1. 7. 2017 do 30. 6. 2018
139,16 – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú fyzickú osobu
91,06 – životné minimum na dieťa

Nezdaniteľná časť na daňovníka za rok 2018

319,17 – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň
3 830,02 – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2018 (rok)
35 268,06 – ak daňovník dosiahne tento základ a viac, nezdaniteľná časť na daňovníka je nula

Zdravotné poistenie

456 – minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov
Maximálny vymeriavací základ je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov
Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane vyplatené v roku 2018 je 54 720 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2016, 60 x 912)
63,84 – minimálny preddavok mesačne, respektíve 30,90 eura ak ide o osobu so zdravotným postihnutím
380 – odvodová odpočítateľná položka mesačne

Sociálne poistenie

6 384 – maximálny vymeriavací základ
151,16 – minimálne poistné pre SZČO

Odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní

Dávka v nezamestnanosti

59,9672 – maximálny denný vymeriavací základ pre výpočet dávky v nezamestnanosti
591,61 – hranica príjmu, do ktorého sa uplatní výnimka pri odvodoch pre pracovný pomer alebo štátnozamestnanecký pomer, ktorý vznikne v roku 2017 a pokračuje v roku 2018
611,04 – hraničná suma pre tie pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2018

Odvody do II. piliera

4,50 % – odvod na osobný dôchodkový účet v II. pilieri. Od 1. januára 2018 sa sadzba povinných príspevkov do II. piliera zvyšuje zo 4,25 % z vymeriavacieho základu na 4,50 %. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, keď dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu.

Stravné

4,50 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín
6,70 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín
10,30 eura – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

Minimálna výška stravného lístka:
3,38 eura – minimálna výška stravného lístka pre časové pásmo 5-12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste
2,48 eura – zamestnávateľ musí prispievať svojim zamestnancom na stravovanie najmenej 55 % z ceny jedla

Stravné pre SZČO:
4,50 eura – samostatne zárobkovo činné osoby si môžu uplatniť od 1. 12. 2016 a ďalej v roku 2018 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 4,50 eura za každý odpracovaný deň

Daň z príjmu

2 939,01 eur – mesačná hranica príjmu pre vyššiu daň z príjmu
35 268,06 eur  – ročná hranica príjmu pre vyššiu daň z príjmu

Daňové priznanie

1 915,01 eura – každý kto dosiahol uvedený príjem musí podať daňové priznanie
17 eur – daň sa neplatí ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahnu 1 915,01 eura
350 eur – od dane sú oslobodené prijaté ceny alebo výhry v hodnote neprevyšujúcej 350 eur za cenu alebo výhru. Zdaňuje sa len suma prevyšujúca túto hranicu.

Materské

44,9754 eura – maximálne denné materské
1 394,30 eura
– maximálne mesačné materské pri 31-dňovom mesiaci

Ošetrovné

32,98196 eur – maximálne denné ošetrovné, maximálne vo výške 329,90 eura za 10 kalendárnych dní

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť