Mzdové a iné dôležité čísla v roku 2020

Od 01.01.2020 sa zmenili niektoré kľúčové čísla pre oblasť miezd, odvodov a daní. V OBERON-e mzdové veličiny nie je potrebné meniť manuálne, program ich zmení sám automaticky po nainštalovaní verzie Január/2020. O tom, s ktorými mzdovými sadzbami program pracuje, sa môžete dozvedieť priamo z programu v ponuke Servis/Nastavenia programu. Okrem toho vám ich prinášame aj v tomto prehľade.

Minimálna mzda

3,333 eur – minimálny hodinový zárobok zamestnanca v roku 2020
580 eur – minimálna mesačná mzda sa zvýšila oproti minulému roku zo sumy 520 eur na 580 eur
1,33 eur – príspevok za nočnú prácu patrí zamestnancovi vo výške 40 % minimálnej mzdy, spolu s príplatkom dostane 4,66 €

Daňový bonus

45,44 eur/mesiac – daňový bonus na jedno vyživované dieťa (ročne 545,28 eur) vo veku do 6 rokov
22,72 eur/mesiac – daňový bonus na jedno vyživované dieťa (ročne 272,64 eur) vo veku nad 6 rokov

3 480 eur – hranica celoročného príjmu na priznanie nároku (6-násobok minimálnej mzdy, teda 6 x 580 eur)
290 eur – hranica príjmu na priznanie nároku zamestnancovi pri výpočte mesačných preddavkov na daň (polovica minimálnej mzdy)

Životné minimum

210,20 eur – životné minimum pre jednu plnoletú osobu od 01.07.2019 do 30.06.2020
146,64 eur – životné minimum pre ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu
95,96 eur – životné minimum na dieťa

Nezdaniteľná časť na daňovníka

367,85 eur – nezdaniteľná časť na daňovníka (na mesiac) pri výpočte preddavkov na daň
4 414,20 eur – nezdaniteľná časť na daňovníka v roku 2020 (rok)
37 163,36 eur – ak daňovník dosiahne tento základ a viac, nezdaniteľná časť na daňovníka je nula

Zdravotné poistenie

506,50 eur – minimálny vymeriavací základ pre platenie zdravotných odvodov
60 780 eur – maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2020
70,91 eur – minimálny preddavok mesačne (resp. 35,45 eur ak ide o osobu so zdravotným postihnutím)
380 eur – odvodová odpočítateľná položka mesačne

Sociálne poistenie

7 091,00 eur – maximálny vymeriavací základ
167,89 eur – minimálne poistné pre SZČO

Odvody do Sociálnej poisťovne a do zdravotných poisťovní

Dávka v nezamestnanosti

66,6083 eur – maximálny denný vymeriavací základ na výpočet dávky v nezamestnanosti
1 032,50 eur – maximálna suma dávky v mesiaci, ktorý má 31 dní

Odvody do II. piliera

5 % – odvod na osobný dôchodkový účet v II. pilieri. Sadzba do II. piliera sa bude zároveň každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024, keď dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. V roku 2024 sa tak odvod rozdelí na 12 % do I. piliera a 6 % do II. piliera.

Stravné

5,10 eur – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 5-12 hodín
7,60 eur – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo 12-18 hodín
11,60 eur – výška stravného na tuzemských pracovných cestách pre časové pásmo nad 18 hodín

Minimálna výška stravného lístka:
3,83 eur – minimálna výška stravného lístka pre časové pásmo 5 – 12 hodín pri tuzemskej pracovnej ceste, maximálne však môže dostať príspevok na stravu 5,10 eur

Stravné pre SZČO:
5,10 eur – samostatne zárobkovo činné osoby si môžu uplatniť od 1 7. 2019 a ďalej v roku 2020 v daňových výdavkoch sumu stravného vo výške maximálne 5,10 eura za každý odpracovaný deň

Daň z príjmu

15 % – sadzba dane z príjmov pre právnické osoby a fyzické osoby s príjmami z podnikania, ak ich obrat neprekročí 100 000 eur. Prvý krát podnikateľ pocíti platenie nižšej dane z príjmov až v roku 2021 pri vypracovaní daňového priznania za rok 2020.
37 163,36 eur – ročná hranica príjmu pre vyššiu daň z príjmu
5 000 eur – spodná hranica na platenie preddavkov na daň z príjmov. Ak je daň z príjmu nižšia ako 5 000 eur, nie je povinnosť platiť správcovi dane preddavky na daň z príjmov.

Daňové priznanie

2 207,10 eur – každý, kto dosiahol uvedený príjem, musí podať daňové priznanie
17 eur – daň sa neplatí, ak za rok 2018 nepresiahne 17 eur alebo ak celkové zdaniteľné príjmy daňovníka za rok 2018 nepresiahnu 1 968,68 eur
Mikrodaňovník – fyzická alebo právnická osoba s obratom do 49 790 eur/rok. Mikrodaňovník bude mať zjednodušený režim v prípade odpisov či uplatňovaní daňových strát.

Materské

49,9563 eur – maximálne denné materské
1 548,70 eur – maximálne mesačné materské pri 31-dňovom mesiaci

Ošetrovné

36,63456500 eur – maximálne denné ošetrovné, maximálne vo výške 366,40 eur za 10 kalendárnych dní

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť