CashRegister Universal Interface – EURO 1000T

Súbory univerzálneho komunikačného rozhrania pre komunikáciu s registračnými pokladnicami firmy ELCOM, konkrétne EURO 1000T.

Uvedené súbory je možné použiť aj ako vzorový príklad na vytvorenie rozhrania pre ďalšie registračné pokladnice iných výrobcov.

Veľkosť súboru:
514 kB

Dátum vydania:
25.01.2012