CashRegister Universal Interface – EURO 200TE

Súbory univerzálneho komunikačného rozhrania pre komunikáciu s registračnými pokladnicami firmy ELCOM, konkrétne EURO 200 TE.

Uvedené súbory je možné použiť aj ako vzorový príklad na vytvorenie rozhrania pre ďalšie registračné pokladnice iných výrobcov.

Veľkosť súboru:
536 kB

Dátum vydania:
10.01.2012