CashRegister Universal Interface – EURO 200TX

Súbory univerzálneho komunikačného rozhrania pre komunikáciu s registračnými pokladnicami firmy ELCOM, konkrétne EURO 200TX.

Uvedené súbory je možné použiť aj ako vzorový príklad na vytvorenie rozhrania pre ďalšie registračné pokladnice iných výrobcov.

Veľkosť súboru:
524 kB

Dátum vydania:
10.01.2012