CashRegister Universal Interface – príklad

Súbory univerzálneho komunikačného rozhrania na komunikáciu s registračnými pokladnicami, univerzálny príklad ako vzor na vytvorenie vlastnej úpravy.

Uvedené súbory sú vzorovým príkladom na vytvorenie programového kódu na pripojenie registračných pokladníc, ktoré nie sú podporované v systéme OBERON.

Veľkosť súboru:
38 kB

Dátum vydania:
19.12.2011