XSLT šablóny do formátu Excel XML 2003

Vzorová transformačná šablóna pre XML komunikáciu, ktorá vykoná transformáciu položiek jednej prijatej faktúry do formátu Excel XML 2003.

Dátum vydania:
13.06.2012

Transformačné šablóny sú súčasťou jazyka XSL (eXtensible Stylesheet Language) slúžiaceho na tvorbu štýlov zobrazenia k súborom XML. XSL transformačné šablóny (XSLT) slúžia primárne na prevod zo štruktúry XML dát do štruktúry HTML na prehľadné zobrazenie dát používateľovi. Využívajú sa však aj na prevod medzi rôznymi štruktúrami XML, prípadne aj inými textovými formátmi, medzi ktoré najčastejšie patria napríklad CSV súbory, prípadne súbory tabuľky XML pre Microsoft Excel a iné.

V systéme OBERON – Agenda firmy je možné využiť XSLT šablóny na import alebo export údajov z iných systémov s rozdielnou štruktúrou komunikácie pomocou XML súborov. Pred importom alebo po exporte je možné vykonať konverziu XML dát pomocou transformačnej šablóny a zabezpečiť tak kompatibilitu dát pre jednotlivé systémy.

Príklad zdrojovej XML štruktúry:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
</BusinessPartners>
<BusinessPartner IDNum="1001">
<Name>Test, s.r.o.</Name>
<IdentificationNumber>31658768</IdentificationNumber>
<IdentificationNumber_Tax>2225557779</IdentificationNumber_Tax>
<IdentificationNumber_VAT>SK2225557779</IdentificationNumber_VAT>
<Branch_Name>Pobočka</Branch_Name>
<CustomsOffice_Number_SBL>12365478901</CustomsOffice_Number_SBL>
<Address_Residence>
<Street_Name_Full>Pod mostom 138/2</Street_Name_Full>
<Postal_Code>058 01</Postal_Code>
<City>Poprad</City>
</Address_Residence>
</BusinessPartner>
.
.
</BusinessPartners>