Nová verzia August/2016

verzia_oberon_thumb_transDňa 25.08.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2016. Medzi najzaujímavejšie novinky patrí prepojenie modulu Pokladnica OBERON so „štátnou“ virtuálnou pokladnicou VRP.

OBERON

 • Automatické vyhľadania a doplnenie obchodného partnera z internetu – register účtovných závierok z ktorého boli údaje sťahované zmenil spôsob komunikácie – z tohoto dôvodu sme vykonali potrebné úpravy aj v OBERON-e.
 • Vymazanie záznamu do koša – v niektorých evidenciách (napr. Obchodní partneriStále platby, Príkazy k úhrade, Registratúrny denník a pod.) pribudla podpora tzv. koša. Po vymazaní záznamu sa v danej evidencii záznam ihneď nevratne nevymaže, ale len presunie do koša. V prípade potreby bude možné záznam z koša obnoviť, prípadne z koša nevratne vymazať. Viac informácií je možné získať v téme Kôš – vymazanie a obnova záznamov.
 • Typ stálej platby pre generovanie príkazov k úhrade – v evidencii Stále platby pribudlo do formulára pole Typ stálej platby, ktoré slúži na jednoznačné identifikovanie platby pri automatickom generovaní príkazov k úhrade, napr. stála platba pre úhradu DPH podľa DPH daňového priznania je typu Účtovníctvo – daň z pridanej hodnoty. Pri vytváraní DPH daňového priznania môže byť automaticky generovaný príkaz k úhrade (pri daňovej povinnosti) podľa tejto stálej platby (určuje zdrojový ako aj cieľový účet, symboly platieb a pod.).

Sklad

 • Kategórie v skladových pohyboch – do zoznamu skladových pohybov pribudol stĺpec Kategória. Umožňuje detailnejšie pracovať s kategóriami v tejto evidencii. Pribudol tlačový výstup Skladové pohyby (kategórie).
 • Inventory Terminal pre PDA – bola upravená ergonómia tejto aplikácie, v režime pre kontrolu predajných cien pribudlo zobrazenie stavu, či je skladová karta už označená.

Pokladnica OBERON

 • Prepojenie s Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP) – pribudlo prepojenie so „štátnou“ virtuálnou registračnou pokladnicou VRP. Pokladnica OBERON môže byť plnohodnotnou pokladnicou aj bez akéhokoľvek fiškálneho zariadenia – viac informácií je možné získať v článku Virtuálna registračná pokladnica (VRP) na plný plyn! 
 • Vážené čiarové kódy na štítkoch – pri tlači štítkov priamo na pokladničnom doklade pribudla podpora vážených čiarových kódov.

PDA – Inventory Terminal verzia 1.2.0.0

 • Pridaná podpora rozpoznania pri zosnímaní kódu položiek a váženého čiarového kódu.
 • Pri zosnímaní čiarového kódu rovného alebo kratšieho ako 6 čísiel sa prehľadávajú kódy položiek. Pri 7 a viac číslach sa kontroluje, či sa jedná o vážený čiarový kód alebo čiarový kód.
 • Všetko, čo obsahuje nečíselný znak sa hľadá podľa názvu skladovej karty.
  • Číslo <= 6 – Kód položky
  • Číslo >= 7 – Čiarový kód, vážený čiarový kód
  • Text – Názov skladovej karty
 • Pri označovaní skladových kariet je teraz možné vidieť, či je daná skladová karta už označená práve prihláseným používateľom.
 • Pri označovaní skladových kariet sa zobrazuje namiesto evidovaného množstva  množstvo fyzické.
 • Opravené klávesové skratky na Enter.
 • Drobné zmeny v UI.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Mobilný čašník LUKUL

Hotel on-line check-in

ASTON - príjemky/výdajky

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookies. Viac informácií.

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close