UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia August/2016

verzia_oberon_thumb_transDňa 25.08.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2016. Medzi najzaujímavejšie novinky patrí prepojenie modulu Pokladnica OBERON so „štátnou“ virtuálnou pokladnicou VRP.

OBERON

 • Automatické vyhľadania a doplnenie obchodného partnera z internetu – register účtovných závierok z ktorého boli údaje sťahované zmenil spôsob komunikácie – z tohoto dôvodu sme vykonali potrebné úpravy aj v OBERON-e.
 • Vymazanie záznamu do koša – v niektorých evidenciách (napr. Obchodní partneriStále platby, Príkazy k úhrade, Registratúrny denník a pod.) pribudla podpora tzv. koša. Po vymazaní záznamu sa v danej evidencii záznam ihneď nevratne nevymaže, ale len presunie do koša. V prípade potreby bude možné záznam z koša obnoviť, prípadne z koša nevratne vymazať. Viac informácií je možné získať v téme Kôš – vymazanie a obnova záznamov.
 • Typ stálej platby pre generovanie príkazov k úhrade – v evidencii Stále platby pribudlo do formulára pole Typ stálej platby, ktoré slúži na jednoznačné identifikovanie platby pri automatickom generovaní príkazov k úhrade, napr. stála platba pre úhradu DPH podľa DPH daňového priznania je typu Účtovníctvo – daň z pridanej hodnoty. Pri vytváraní DPH daňového priznania môže byť automaticky generovaný príkaz k úhrade (pri daňovej povinnosti) podľa tejto stálej platby (určuje zdrojový ako aj cieľový účet, symboly platieb a pod.).

Sklad

 • Kategórie v skladových pohyboch – do zoznamu skladových pohybov pribudol stĺpec Kategória. Umožňuje detailnejšie pracovať s kategóriami v tejto evidencii. Pribudol tlačový výstup Skladové pohyby (kategórie).
 • Inventory Terminal pre PDA – bola upravená ergonómia tejto aplikácie, v režime pre kontrolu predajných cien pribudlo zobrazenie stavu, či je skladová karta už označená.

Pokladnica OBERON

 • Prepojenie s Virtuálnou registračnou pokladnicou (VRP) – pribudlo prepojenie so „štátnou“ virtuálnou registračnou pokladnicou VRP. Pokladnica OBERON môže byť plnohodnotnou pokladnicou aj bez akéhokoľvek fiškálneho zariadenia – viac informácií je možné získať v článku Virtuálna registračná pokladnica (VRP) na plný plyn! 
 • Vážené čiarové kódy na štítkoch – pri tlači štítkov priamo na pokladničnom doklade pribudla podpora vážených čiarových kódov.

PDA – Inventory Terminal verzia 1.2.0.0

 • Pridaná podpora rozpoznania pri zosnímaní kódu položiek a váženého čiarového kódu.
 • Pri zosnímaní čiarového kódu rovného alebo kratšieho ako 6 čísiel sa prehľadávajú kódy položiek. Pri 7 a viac číslach sa kontroluje, či sa jedná o vážený čiarový kód alebo čiarový kód.
 • Všetko, čo obsahuje nečíselný znak sa hľadá podľa názvu skladovej karty.
  • Číslo <= 6 – Kód položky
  • Číslo >= 7 – Čiarový kód, vážený čiarový kód
  • Text – Názov skladovej karty
 • Pri označovaní skladových kariet je teraz možné vidieť, či je daná skladová karta už označená práve prihláseným používateľom.
 • Pri označovaní skladových kariet sa zobrazuje namiesto evidovaného množstva  množstvo fyzické.
 • Opravené klávesové skratky na Enter.
 • Drobné zmeny v UI.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB