Nová verzia – Február/2016 SP4

Dňa 25.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP4. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP3.

Pokladnica OBERON

 • Pribudla podpora zasielanie dokladov do Národnej bločkovej lotérie. Zasielanie je realizované v režime on-line, t.j. ihneď po vytlačení dokladu sa zasiela informácia na server Národnej bločkovej lotérie –  na doklade sa tlačí informácia o zaregistrovaní a overovací kód. Zasielanie sa nastavuje pri danom type platby, viac informácií je možné získať v téme Národná bločková lotéria.

Mzdy a personalistika

 • Bol aktualizovaný tlačový výstup Ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Hotel

 • Bol upravený export e-mailových adries z histórie ubytovaných osôb. Pribudla možnosť zadať oddeľovač (pôvodne len bodkočiarka), zároveň pribula možnosť zvoliť, či do exportu zahrnúť osoby, u ktorých kategória nie je zadaná.
 • Vo vybaľovacom zozname pre zmenu stavu rezervácie pribudlo farebné zvýraznenie daného stavu.
 • Pribudla podpora dverových zámkov firmy SALTO, viac informácií v téme Dverové zámky SALTO.

Dňa 22.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP3. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP2.

Účtovníctvo

 • Bol upravený import bankových výpisov vo formáte SEPA – pri bankových výpisoch niektorých bánk bol variabilný symbol nesprávne priradený k symbolu špecifickému. Problém súvisí s rozdielne uvádzanými symbolmi platby (variabilný, špecifický, konštantný).
 • Tlač IBAN-u na faktúrach a príkazoch k úhrade bol upravený tak, aby sa vždy tlačil aj s medzerami. Dôvodom je lepšia čitateľnosť bankového účtu.

Dňa 17.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP1.

Účtovníctvo

 • Formulár v účtovnom a peňažnom denníku pre zadávanie účtovného zápisu bol upravený – bolo zmenené poradie polí pre zadanie základu DPH a potom DPH. Dôvodom je presnejší prepočet DPH na doklade a jednoduchšie zadávanie dokladov, u ktorých sú dve sadzby DPH (aj vyššia a aj nižšia).

Mzdy a personalistika

 • Bol upravený export údajov Sociálna poisťovňa – výkaz poistného a príspevkov, kde bolo zosúladené číslo výkazu s mesiacom vyplatenia odmien zamestnancom.

Hotelová recepcia

 • Z dôvodu elektronického hlásenia pobytu cudzincov bol k údajom o osobe doplnený štát pobytu. Štát, ktorý sa zadáva pri mieste narodenia hovorí o národnosti a teda, či daná osoba je cudzinec alebo nie. Štát bydliska sa automaticky dopĺňa po zadaní štátu narodenia, takže obsluhu pri zadávaní údajov o osobe nezdržuje.

Dňa 15.02.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016.

Účtovníctvo

 • SEPA – Upravený import bankových výpisov vo formáte SEPA.
 • Zákaz prevádzky obch. partnera – Pribudla možnosť dočasne zakázať prevádzku obchodného partnera. Zakázané prevádzky sa potom nezobrazujú pri vytváraní nových dokladov.

Sklad

 • Optimalizácia výkonu – Boli vykonané úpravy pre zlepšenie výkonu programu v evidencii Skladové pohyby a Pokladničné doklady – zrýchlenie je výrazné najmä pri viac ako milión záznamov v daných evidenciách.
 • Vyžadovanie kódu z colného sadzobníka – pre typy dokladov v knihe pohľadávok a záväzkov, a pre výdajky a príjemky pribudlo nastavenie, ktoré vyžaduje na dokladoch určitého typu, aby na skladových položkách, ktoré sa nachádzajú v doklade bol zadaný číselný kód z colného sadzobníka.

Mzdy a personalistika

 • upravený export údajov Sociálna poisťovňa – mesačný výkaz poistného podľa novej štruktúry platnej od 1.1.2016.
 • implementovaný export údajov Evidenčného listu dôchodkového poistenia vo formáte XML.
 • upravený tlačový výstup Mzdový list – časť A pri pracovníkoch s vyplatenými podielmi v roku 2015, kde nastala zmena v odpočte odvodov od základu dane pri vyplatených podieloch.
 • upravený export údajov Sociálna poisťovňa – registračný list fyzickej osoby – hromadné podanie podľa novej štruktúry XML platnej od 1.1.2016

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť