Nová verzia – Február/2016

Dňa 2.2.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2016 (aktualizovaná 3.2.2016). Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2015.

OBERON – zmeny vo verzii Február/2016:

 • Rýchle vyhľadávanie – (zásadné vylepšenie) v zozname záznamov pribudla položka *** Hľadať kdekoľvek ***, ktorá vyhľadáva vo všetkých textových hodnotách danej evidencie (ide o tzv. fulltextové vyhľadávanie). Napríklad v obchodných partneroch je možné zadať časť číselnej hodnoty a bude sa vyhľadávať v poliach IČO, DIČ, IČDPH a v ostatných textových hodnotách. Zároveň rýchle vyhľadávanie ignoruje mäkčene a dĺžne, napr. ak sa zadá novak, budú nájdené záznami Ján Novák alebo aj Ján Novak.
 • SEPA platby – Po 1.2. 2016 sú banky povinné pri komunikácii s klientom (príkazy k úhrade) využívať SEPA štandard (v OBERON SEPA Credit Transfer – [XML]), teda štandard ISO 20022. I keď daný formát OBERON podporoval už takmer 2 roky a napriek tomu, že vyhovuje tzv. XSD schéme, pri niektorých bankách sa vyskytovali problémy s akceptovaním daného súboru. Z tohoto dôvodu bol tento formát prispôsobený bankám ČSOB, VÚB a TATRA Banka. Ďalšie informácie o spracovaní miezd je možné získať v článku SEPA – dôležité zmeny od 1. februára 2016.
 • Bola upravená práca s bankovými účtami – číslo účtu v IBAN formáte je od tejto verzie ako predvolený a čísla účtov v pôvodnom formáte sú len ako informatívne.
 • V dokladových formulároch (faktúra, výdajka, príjemka, objednávka) pribudla možnosť automaticky zotriediť položky, napr. podľa čísla, názvu a podobne.
 • Práca so zoznamom neskladových položiek bola vylepšená – pribudli filtre, prípadne možnosť exportovať položky do XML súboru a ich následný import napr. do inej databázy.
 • Import záznamov – bol opravený import záznamov do knihy záväzkov zo súboru XML – problémové boli doklady, ktoré neobsahovali položky, tzv. účtovné faktúry.

Pokladnica OBERON

 • VAROS FM4000 – Bol odstránený problém v komunikácii s fiškálnym modulom VAROS FM4000, kde na niektorých počítačoch vznikal problém s komunikáciou (k občasnému náhodnému strácaniu znaku). I keď nie je známy presný dôvod problému (či už systém Windows, framework, ovládač virtuálneho sériového portu), riešením bola dorobená manuálna kontrola riadiaceho signálu CTS. Ak sa po tejto úprave vyskytnú problémy s pomalou tlačou, je možné v súbore console.cfg vypnúť kontrolu CTS signálu.
 • Elcom Euro 50 mini – Bola upravená komunikácia s registračnou pokladnicou Elcom Euro 50 mini – bol ošetrený chybový stav so zadaním maximálnej zľavy, kedy sa rozúčtovaný doklad automaticky zruší (pôvodne zostal rozúčtovaný).

CRM a registratúra

 • Kalendár udalostí – v zozname úloh a udalostí dorobené fulltextové vyhľadávanie.
 • Registratúra – v evidencii Registratúrny (podací) denník bolo upravené zobrazovanie spisov – zobrazujú sa za všetky obdobia (pôvodne len 2 roky spätne).

Mzdy a personalistika

 • Boli upravené mzdové sadzby platné od 1.1.2016 pre spracovanie miezd za mesiac január 2016. Ďalšie informácie o spracovaní miezd je možné získať v článku Nový modul Mzdy a personalistika už čoskoro.
 • Bol upravený tlačový výstup Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane za rok 2015.
 • Bol upravený export Daňový úrad – mesačný prehľad vo formáte XML.
 • Bol upravený tlačový výstup Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

Hotelová recepcia

 • Elektronické hlásenie pobytu cudzinca – do modulu bolo implementované elektronické hlásenie pobytu cudzinca na cudzineckú políciu, viac v téme Hlásenie pobytu cudzincov – export do XML.
 • Zdroje rezervácií – tlačové výstupy grafov zdrojov rezervácií boli pridané do grafického prehľadu izieb (pôvodne len v evidencii Kniha ubytovaných a Kniha rezervácií).
 • On-line rezervačný formulár ubytovania bol rozšírený o jazykové mutácie, viac v téme Pomocníka On-Line rezervačný formulár.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB