Nová verzia – Január/2016

Dňa 14.1.2016 bola vydaná nová beta verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2015.

V systéme OBERON bol vo verzii November 2015 zmenený používaný runtime (systémové knižnice) na verziu Microsoft .NET Framework 4.0 (pôvodne Microsoft .NET Framework 3.5).

Stiahnuť .NET Framework 4.0

Verzia Microsoft NET Framework 4.0 je súčasťou systému Windows od verzie 8, v starších verziách Windows je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť verzia 4.0 alebo vyššia – 4.x). Podpora zastaralého systému Windows XP zostáva aj naďalej zachovaná, môžu sa však vyskytnúť problémy s databázovým ovládačom OleDB pre databázu Microsoft Access (súbor s príponou MDB).

OBERON – zmeny vo verzii Január/2016:

Do systému OBERON boli zapracované ďalšie legislatívne zmeny platné od 01.01.2016.

  • Aktualizovné daňové priznania k dani z príjmov pre fyzické ako aj právnické osoby (podávané za účtovný rok 2015).
  • Účtovné závierky podávané za účtovný rok 2015 sú totožné s predchádzajúcim účtovným obdobím – teda sú bez zmien.
  • Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – Do evidencie Priznania a výkazy pribudlo Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel – umožňuje zostaviť daňové priznanie za rok 2015 (podáva sa do 31.1.2016). Vo výpočte dane za rok 2015 nastali v porovnaní s predchádzajúcim rokom zásadné zmeny – výšku dane určuje aj vek vozidla (zaradenie do prvej evidencie). Viac informácií v článku Daňové priznanie k dani z motorového vozidla od 1.1.2016.
  • Skladová karta – pribudla možnosť zadávať predajnú cenu aj na 4 desatinné miesta. Obdobne bola rozšírená možnosť zadať zmluvné (akciové ceny) do pravidiel rozšírenej cenotvory.
  • Hromadný import faktúr do knihy záväzkov z XML súboru bol upravený o možnosť importovať aj doklady bez položiek (tzv. účtovnícke faktúry bez položiek, kde sú sumy dokladu zadané priamo do hlavičky).
  • Bolo vykonané množstvo drobných zmien a vylepšení.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB