Nová verzia – Marec/2016

Dňa 09.03.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2016 . Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2016 SP4.

OBERON

 • Zasielanie e-mailov – priamo v OBERON-e je možné vytvoriť elektronickú správu, pričom jej text je možné vygenerovať pomocou vopred definovaných predlôh, napr. zaslanie faktúry, objednávky a podobne. Do textov je možné vkladať premenné, na základe ktorých sa vygeneruje výsledný text správy. V jednotlivých evidenciách pribudla v kontextovej ponuke možnosť Odoslať e-mail. Viac informácií je možné získať v téme Predlohy e-mailov
 • E-mailový klient Thunderbird – aby bolo možné zasielať e-mailové správy vo formáte HTML, pribudla priama podpora tohto klienta (pôvodne len cez MAPI).
 • Import bankových výpisov SEPA – úprava importu pre banky, ktoré neuvádzajú svoj vlastný SWIFT.

Účtovníctvo

 • Peňažný denník – pribudol nový tlačový výstup Súhrnné obraty (predkontácie podrobne).

Sklad

 • Pravidlá rozšírenej cenotvorby – k pravidlu rozšírenej cenotvorby pribudla možnosť nastaviť jeho platnosť v závislosti od použitia v internetovom obchode (napr. platí, resp. neplatí pre e-shop). Taktiež pribudla možnosť nastaviť platnosť pravidla len na doklady, na ktorom bola použitá vernostná karta (vernostný systém).
 • Generovanie čiarových kódov – na skladovej karte pribudla možnosť vygenerovať čiarový kód pre položku, ktorá nemá výrobcom tento kód pridelený (prípadne neobsahuje štandardný obal). Podobne je možné generovať čiarový kód aj v obchodných partneroch (číslo vernostnej karty).

Pokladnica OBERON

 • Vytvorenie skladových pohybov – pri hromadnom odpisovaní stavov zásob (napr. v reštauračnej prevádzke, alebo vzdialenej pokladnici) bol zmenený spôsob odpisovania. Skladové pohyby sú vytvárané pre každý predajný deň samostatne (pôvodne aj za viac dní súhrnne).
 • Podpora Národnej bločkovej lotérie (NBL) – možnosť zasielania dokladu z Pokladnice OBERON do NBL. Zasielanie je realizované v režime on-line, t.j. ihneď po vytlačení dokladu sa zasiela informácia na server NBL –  na doklade sa tlačí informácia o zaregistrovaní a overovací kód. Viac informácií je možné získať v téme Národná bločková lotéria.

Mzdy a personalistika

 • Bol aktualizovaný tlačový výstup Daňový úrad – ročné hlásenie.

Hotel

 • Cenové hladiny – ročný kalendár – k cenovej hladine za ubytovanie pribudla možnosť definovať, v ktorý konkrétny deň je platná, napr. len cez víkendy, v pracovné dni, v presne určené dni a podobne. Nastavenie sa realizuje formou tzv. ročného kalendára.
 • Generovanie variabilného symbolu rezervácie ubytovania – vo formulári pre evidenciu rezervácie ubytovania pribudla možnosť automatického generovania variabilného symbolu (pre úhradu zálohy za ubytovanie). Variabilným symbolom môže byť číslo rezervácie, alebo môže byť vygenerovaný podľa dátumu príchodu.
 • Predlohy e-mailov rezervácií – pre rezervácie ubytovania pribudli predlohy, napr. odpoveď na on-line rezerváciu, zaslanie informácií o kalkulácii ceny ubytovania a bankovom účte, informácia o prijatej zálohy a podobne. Predvolené predlohy sú aj v anglickom jazyku.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB