Nová verzia .NET Framework 4.8

Od najbližšej verzie November/2021 sa v systéme OBERON bude používať nová verzia runtime (systémových knižníc) Microsoft .NET Framework 4.8. Dôvodom prechodu na novú verziu je optimalizácia vybraných funkcií OBERON-u, ktoré pod pôvodnou verziou nepracovali korektne. Čo táto zmena znamená a ako sa dotkne našich používateľov – odpovede na tieto i ďalšie otázky vám prinášame v nasledujúcom prehľade.

Podporované verzie systému Windows

Ako sa naši používatelia môžu dočítať v téme Pomocníka o hardvérových a softvérových požiadavkách, systém OBERON ako aplikáciu vyvíjanú na platforme Microsoft Windows možno prevádzkovať na verziách operačného systému Windows 7 SP1, Windows 8.1, Windows 10, a Windows 11. Prevádzka na starších verziách systému Windows, napr. Windows 95, 98, 2000, XP, Vista, nie je možná.

Dostupnosť .NET Framework 4.8 vo Windows

Pokiaľ používatelia OBERON-u používajú verziu systému Windows 10 1903 (aktualizácia z 05/2019) a vyššiu, prípadne majú nainštalovaný Windows 11, prechod na novú verziu runtime Microsoft .NET Framework 4.8 sa ich nijako nedotkne. Pri starších verziách operačného systému Windows je potrebné runtime buď aktualizovať (Windows 10), alebo doinštalovať manuálne.

V nasledujúcej tabuľke je uvedený prehľad verzií systému Windows s dátumom vydania a informáciou o dostupnosti novej verzie runtime .NET Framework 4.8.

Tabuľka č. 1: Dostupnosť .NET Framework 4.8 vo verziách OS Windows
Verzia OS Windows (klient)
Dátum vydania
Microsoft .NET Framework 4.8
Windows 11 2021 áno
Windows 10 (od verzie 1903, aktualizácia z 05/2019) 2019 áno
Windows 10 (do verzie 1903) 2015 možné aktualizovať
Windows 8.1 2013 možné doinštalovať
Windows 8 2012 nie
Windows 7 SP1 2011 možné doinštalovať
Windows Embedded Standard 7
2010 nie

Staršie verzie systému Windows

Pokiaľ ide o verzie operačného systému Windows 10 staršie ako verzia 1903 (z mája 2019), stačí runtime Microsoft .NET Framework aktualizovať na verziu 4.8.

Do verzií Windows 7 SP1 a Windows 8 je možné nový runtime Microsoft .NET Framework 4.8 doinštalovať.

Pri verziách Windows Embedded Standard 7 a Windows 8 nová verzia runtime Microsoft .NET Framework 4.8 nie je podporovaná.

Inštalácia .NET Framework 4.8 do Windows 7 SP1

Pred samotnou inštaláciou sa uistite, že v systéme Windows 7 SP1 sú stiahnuté a nainštalované všetky posledné aktualizácie. Samotnú inštaláciu spustite ako správca.

V prípade problémov s inštaláciou je potrebné do operačného systému Windows 7 SP1 nainštalovať vybrané certifikáty a aktualizácie dostupné na stránke www.exalogic.sk v sekcii Na stiahnutie. Podrobný postup inštalácie je k dispozícii v téme Inštalácia certifikátov pre .NET Framework 4.8.

Inštalačný súbor runtime Microsoft .NET Framework 4.8 je tiež možné stiahnuť z webovej stránky www.exalogic.sk, sekcia Na stiahnutie. Po inštalácii sa aktualizácia Microsoft.NET Framework 4.8 (KB4503548) vo Windows 7 SP1 zobrazí ako nainštalovaná položka v časti programy a súčasti v ovládacom paneli (pri Windows 10 medzi aktualizáciami).

Postup inštalácie do operačného systému Windows 8.1 je analogický.

Windows Embedded Standard 7 a Windows 8

Pri verziách Windows 7 SP1 a Windows 8 ide o prekonané verzie systému Windows, ku ktorým bola ukončená podpora. Vzhľadom na dátum vydania v nich nový runtime Microsoft .NET Framework 4.8 nie je dostupný a ani ho nemožno doinštalovať. Používateľom zariadení so špecifikovanými verziami odporúčame nahradiť používané zariadenia inými s novšou verziou systému Windows.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB