Nová verzia – November/2015 SP2

Dňa 09.12.2015 bola aktualizovaná verzia účtovného systému OBERON s označením November/2015 SP2. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2015 SP1.

V systéme OBERON bol v tejto verzii zmenený používaný runtime (systémové knižnice) na verziu Microsoft .NET Framework 4.0 (pôvodne Microsoft .NET Framework 3.5).

Verzia Microsoft NET Framework 4.0 je súčasťou systému Windows od verzie 8, v starších verziách Windows je ho potrebné doinštalovať (na počítači musí byť verzia 4.0 alebo vyššia – 4.x). Podpora zastaralého systému Windows XP zostáva aj naďalej zachovaná, môžu sa však vyskytnúť problémy s databázovým ovládačom OleDB pre databázu Microsoft Access (súbor s príponou MDB).


OBERON – zmeny vo verzii November/2015 SP2:

  • Zadávanie obchodného partnera na doklad alebo do evidencie obchodných partnerov bolo značne zjednodušené – stačí zadať časť mena (prípadne IČO) a OBERON doplní základné údaje o obchodnom partnerovi on-line z internetu.
  • Pribudla ďalšia metodika výpočtu DPH na doklade. Pôvodnou metodikou bola DPH vypočítavaná pri každej položke dokladu a rekapitulácia len zobrazovala súčet výšky DPH (základ bol vypočítaný ako rozdiel celkovej sumy dokladu a výšky DPH), novou metodikou je DPH vypočítaná ako rozdiel celkovej sumy dokladu a celkového základu DPH (samozrejme danej sadzby). Spôsob výpočtu je možné určiť v nastaveniach programu, oddiel FirmaVšeobecné, záložka Systém.
  • Pravidlá rozšírenej cenotvorby boli doplnené o možnosť uplatňovať dané pravidlo na základe viacerých prevádzok obchodného partnera (niektoré prevádzky môžu mať zľavu a niektoré nie).
  • Bol odstránený problém pri oprave dokladu (faktúry,objednávky) u účtovných jednotiek, ktoré majú definované prevádzky, avšak dané doklady nemajú tento údaj zadaný.

Ďalšie informácie o zmenách vo verzii je možné získať v článku Zmeny vo verzii November/2015.

 

 

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB