Nová verzia OBERON December/2016

verzia_oberon_thumb_transDňa 20.12.2016 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2016. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii November/2016.

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov. Podrobnejšie informácie o novinkách v mzdách sú uvedené v téme Čo je nové v module Mzdy a dochádzka.

Zmeny vo verzii December/2016

Sklad

 • Precenenie podľa cenovej hladiny – do sprievodcu precenenia dokladu (faktúry, výdajky, objednávky prijatej) pribudla možnosť preceniť doklad na inú cenovú hladinu zo skladovej karty. Okrem toho je možné zvoliť, či sa pri precenení má použiť aj rozšírená cenotvorba.
 • Objednávka – zložky receptúr – pribudol tlačový výstup objednávky prijatej, v ktorej sú rozpísané receptúry z objednávky podľa ich zloženia. Podľa toho je možné vykonať nákup surovín (zobrazuje sa aj aktuálny stav zásob). V tlačovom výstupe je možné vyhodnotiť aj výnos alebo maržu za danú objednávku (sú uvedené obstarávacie ceny zložiek receptúr).
 • Prijatá (došlá) faktúra a hromadné vloženie príjemiek – do prijatej faktúry je možné hromadne vložiť aj viac príjemiek (pôvodne len postupne po jednej) – pre hromadné vloženie je potrebné príjemky vybrať pomocou označovania záznamov.
 • Import dokladu METRO  – pribudla možnosť importovať doklad (príjemku) z obchodného reťazca METRO (Môj obchod). Transformačnú šablónu pre konverziu údajov z CSV formátu do formátu XML pre OBERON je možné nainštalovať pomocou Správcu doplnkov.

Pokladnica OBERON

 • Tlač priebežného účtu – na priebežnom účte sa vytlačia vždy všetky položky (pôvodne len nové, ešte nevytlačené).

Mzdy a dochádzka

 • Nepravidelné pracovné pomery – bol doplnený výpočet miezd pre pracovníkov s nepravidelnými pracovnými pomermi.
 • Prehľad dovolenky – pribudli tlačové výstupy Dovolenka (ročný prehľad čerpania) a Dovolenka (rezerva na nevyčerpanú dovolenku).
 • Prehľad príplatkov a odmien – pribudol tlačový výstup, v ktorom je uvedený podrobný prehľad príplatkov a odmien za daný mesiac.
 • Prílohy k pracovníkom – do evidencie Pracovníci pribudla možnosť pripojiť k údajom ľubovoľnú prílohu, napr. doklad o dosiahnutí vzdelania alebo kvalifikácie.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy pri výpočte niektorých mzdových zložiek.

Hotelová recepcia

 • Číselník s typmi víza – bol upravený číselník (vybaľovací zoznam) s typmi víz – presný typ víza je nevyhnutný pre elektronické hlásenie pobytu.
 • On-line rezervácia a zápis údajov o hosťoch – pribudla možnosť implementovať do webového formulára zadanie aj osobných údajov o hosťoch. To sa môže využiť na tzv. rýchly check-in.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB