Nová verzia OBERON Február/2017 SP1

verzia_oberon_thumb_transDňa 14.02.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Február/2017 SP1. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2016.

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov. Podrobnejšie informácie o novinkách v mzdách sú uvedené v téme Čo je nové v module Mzdy a dochádzka.

Účtovníctvo

 • Kontrolný výkaz DPH – bol upravený export kontrolného výkazu DPH do eDane (pre rok 2017 je len kozmeticky upravený výkaz). Bolo upravené automatické zaraďovanie  dokladu do kontrolného výkazu pri type DPH Evidencia podľa § 69 odst.12 – pri voľbe Automaticky program už zaradí do sekcie A2 (pôvodne pri tejto voľbe nedával do KV).
 • XML Editor – do OBERON-u pribudol XML Editor – umožňuje jednoducho zobraziť obsah XML dokumentu, ktorý je možné v prípade potreby aj upraviť. Obsahuje čísla riadkov, preto je v ňom jednoduchšie možné nájsť chybný (nekorektný) riadok. XML Editor je dostupný v ponuke Servis, ponuka XML Editor, prípadne v Tvorbe miezd.

Mzdy a dochádzka

 • Počet dní poistenia vo výkaze pre SP – Bola opravená chyba pri vykazovaní počtu dní poistenia vo výkaze poistného pre Sociálnu poisťovňu. Kalendárne dni poistenia majú byť ponížené o celú dĺžku PN (pôvodne program ponížil kalendárne dni poistenia len o dni poistenia po 10. dni PN).
 • Plán prac. doby – do výplatnej pásky bol doplnený plán pracovnej doby (v hodinách a aj v dňoch).
 • Nový typ neprítomnosti – pribudol nový typ neprítomnosti Iná neprítomnosť (s náhradou), z ktorej sa automaticky generuje náhrada za mzdu napr. darovanie krvi. Taktiež pribudli ďalšie typy neprítomnosti – vlastná svadba, úmrtie.
 • Nepeňažný príjem – nepeňažné príjmy nebudú započítané do čistej mzdy.

Sklad

 • Prestashop a množstvá – bolo upravené zasielanie množstiev do internetového obchodu, kedy nevybavené prijaté objednávky automaticky ponižujú stavy zásob – berie sa do úvahy aj množstvo objednané a aj už dodané (pri čiastočne vybavenej objednávke).

OBERON

 • On-line kontrola dlhov a nedoplatkov – do evidencie obchodných partnerov pribudla možnosť on-line skontrolovať, či daný obchodný partner nemá dlhy voči štátu (Finančnej správe, Sociálnej poisťovni a pod.). Taktiež je možné overiť, či spoločnosť nie je v reštrukturalizácii, prípadne či už nezanikla. Funkcia je dostupná aj pri tvorbe nových dokladov (v kontextovej ponuke obchodného partnera), prípadne aj priamo v dokladoch (faktúra, výdajka, objednávka …). Okrem dlhov je možné zobraziť aj údaje o tržbách, zisku a ďalších finančných ukazovateľoch daného obchodného partnera.

Účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov FO (typ B) – pribudla podpora daňového priznania za rok 2016.

Mzdy a dochádzka

 • Zápočtový list – v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov pribudol zápočtový list.
 • Potvrdenie o príjme – pri vytvorení potvrdenia za rok 2016 vznikol u niektorých pracovníkoch problém s evidenciou detí. Problém vznikol pri importe údajov, preto riešením je oprava (korekcia) naimportovaných údajov. Oprava je dostupná v evidencii Pracovné pomery, tlačidlo Možnosti, Oprava údajov z predchádzajúcej evidencie Mzdy a personalistika.
 • Opravy a vylepšenia – bolo vykonané množstvo drobných opráv a vylepšení.

Pokladnica OBERON

 • Komunikácia s VRP – bola upravená komunikácia s VRP Finančná správa – boli implementované typy platieb (platidlá).
 • EET – do OBERON-u bola implementovaná podpora elektronickej evidencie tržieb pre Českú republiku, viac v téme EET.
 • Zľava na EFOX-e – bola upravená komunikácia s fiškálnou tlačiarňou Elcom Efox, kde pri zľave 1% avšak v absolútnej hodnote nižšou ako 0.01 EUR došlo k chybe pri komunikácii.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB