Nová verzia OBERON Január/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 07.02.2017 bola vydaná aktualizácia účtovného systému OBERON s označením Január/2017 SP3. Nasledovne sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2016.

Od verzie November/2016 je v OBERON-e dostupný nový modul s názvom Mzdy a dochádzka. Nahradzuje doteraz používaný program Mzdy a personalistika, ktorý bol už technologicky zastaralý. Pôvodný program riešil problematiku miezd, nový modul bude riešiť aj ďalšiu oblasť a to evidenciu dochádzky pracovníkov. Podrobnejšie informácie o novinkách v mzdách sú uvedené v téme Čo je nové v module Mzdy a dochádzka.

Zmeny vo verzii Január/2017 SP3

Mzdy a dochádzka

 • Opravy a vylepšenia – boli vykonané množstvo drobný opráv, úprav a vylepšení.

Pokladnica OBERON

 • EET – do OBERON-u bola implementovaná podpora elektronickej evidencie tržieb pre Českú republiku, viac v téme Pomocníka EET.

Zmeny vo verzii Január/2017 SP2

Mzdy a dochádzka

 • Zobrazenie mzdového obdobia – aktuálne spracovávané mzdové obdobie sa zobrazuje v spodnej lište programu.
 • Údaje o zrážkach v pracovnom pomere – bola odstránená chyba zobrazenia údajov zrážok vo formulári Pracovný pomer pracovníka, kde program nezobrazoval správne údaje spôsobu úhrady a informácie o účte.
 • Kontrola zadania zdravotnej poisťovne – Pri tvorbe výkazov do zdravotných poisťovní bola odstránená kontrola názvu zdravotnej poisťovne pri pracovníkoch, ktorým nie je uplatňovaný odvod zdravotného poistenia. Podobne aj pri spracovaní mzdy.
 • Ročné zúčtovanie dane – bol upravený výpočet Ročného zúčtovania dane pracovníkov, kde program uplatňoval pri preddavkoch na daň aj výsledok ročného zúčtovania z obdobia predchádzajúceho spracovávanému v daňovom priznaní.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.

Zmeny vo verzii Január/2017 SP1

Mzdy a dochádzka

 • Manuálne úprava počtu dní poistenia – pri spracovaní mzdy (zadávaní mzdových zložiek) pribudla možnosť v odôvodnených prípadoch (napr. špeciálne pracovné pomery) manuálne upraviť počet dní sociálneho a zdravotného poistenia (podobne ako manuálna úprava odvodov).
 • Výpočet trojmesačného (dovolenkového priemeru) –  bola opravená chyba pri výpočte tohto priemeru. Pred výpočtom miezd za 01/2017 je potrebné opätovne prepočítať priemery.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – opravený problém pri načítaní detí.

Zmeny vo verzii Január/2017

OBERON

 • Úprava inštalácie OBERON-u – v tejto verzii už inštalačná sada neobsahuje súbory pôvodného programu Mzdy a personalistika. Keďže už nie sú potrebné pôvodné runtime súbory, už nebudú existovať dve inštalačné sady Plná inštalácia a Aktualizácia. Bude existovať len jedna inštalačná sada oberon_setup.exe.
 • Príkazy k úhrade – do tlačových výstupov bolo pridané generovanie údajov čiarového kódu PayBySquare, úpravou tlačového výstupu je možné dosiahnuť vytlačenie údajov vo forme QR kódu pre rýchle úhrady napr. pomocou mobilných aplikácií bánk.

Účtovníctvo

 • Daň z motorových vozidiel – v riadku 2 a 3 sa uvádza dátum vzniku a zániku daňovej povinnosti len v rokoch, kedy skutočne nastala zmena, t.j. ak nenastala zmena v danom roku, hodnoty sa neuvádzajú.

Mzdy a dochádzka

 • Nové tlačivá – v evidencii Dokumenty a výkazy pracovníkov pribudli nové tlačivá:
  – Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane
  – Ročné zúčtovanie preddavkov na daň
  – Vyhlásenie na uplatnenie nezdaniteľnej časti a daňového bonusu
  – Potvrdenie o zdaniteľnej mzde
  – Potvrdenie o príjme
  – Žiadosť o návšteve lekára
 • Výplatná páska a mzda za nadčas – tlačové výstupy Výplatné pásky a Výplatné listy boli doplnené o mzdovú zložku Mzda za nadčas a Štvrťročný priemer.
 • Kopírovanie predkontácií – pribudla možnosť kopírovať predkontácie pomocou štandardného CTRL+C a CTRL+V.
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.
 • Import údajov z iného softvéru – pribudla možnosť naimportovať personálne údaje z iných softvérov. Viac informácií je možné získať v téme Pomocníka Import údajov z iného softvéru.

Sklad

 • Dodávateľ na skladovej karte – ku skladovej karte je možné evidovať aj viac dodávateľov (pôvodne len jedného). Ku každému dodávateľovi je možné evidovať aj katalógové číslo (prípadne názov) v evidencii dodávateľa. Katalógové označenie sa používa vo vydaných objednávkach. Okrem evidencie dodávateľa pribudla možnosť evidovať aj subdodávateľa.
 • Objednávka prijatá (podrobný rozbor) – pribudol tlačový výstup objednávky prijatej, v ktorej sú rozpísané receptúry z objednávky podľa ich zloženia. Podľa toho je možné vykonať nákup surovín (zobrazuje sa aj aktuálny stav zásob). V tlačovom výstupe je možné vyhodnotiť aj výnos alebo maržu za danú objednávku (sú uvedené obstarávacie ceny zložiek receptúr). V prípade viacerých objednávok je možné použiť tlačový výstup Objednávky prijaté (podrobný rozbor)- [len označené].
 • Import skladových kariet – import skladových kariet z iného skladu (alebo inej databázy) bol rozšírený o import jednotlivých variantov (farba, veľkosť).

Pokladnica OBERON

 • Otváranie zásuvky – otváranie pokladničnej zásuvky bolo upravené tak, aby sa zásuvka otvorila vždy ešte pred tlačou dokladu (bez ohľadu na nastavenie a typ fiškálnej tlačiarne).
 • Úhrada faktúry – bola vylepšená evidencia úhrad faktúr v hotovosti. Pri uhradení na pokladnici a vytlačení dokladu faktúra i naďalej zostáva v evidencii ako neuhradená, avšak do poznámky faktúry sa zapíše dátum a číslo dokladu úhrady. Pri prípadnom opakovanom výbere na úhradu program kontroluje, či už nebola vykonaná úhrada v hotovosti a informuje o tom používateľa. Faktúra bude účtovne uhradená ako doteraz pri automatickom účtovaní tržieb, kedy sa do účtovného (peňažného) denníka vykoná zápis úhrady.
 • Komunikácia s VRP – bola upravená komunikácia s VRP Finančná správa – bol odstránený problém s automatickým vytváraním služieb (položky PLU). Program nedokázal položku vytvoriť, ak už predtým vo VRP existovala, avšak bola deaktivovaná.

CRM a registratúra

 • Nový spis – bol odstránený problém pri zadaní spisu s rovnakým názvom.

OBERON Center

 • Internetový obchod – automatické úlohy pre internetový obchod je možné nadefinovať a spúšťať v závislosti na prihlásenom používateľovi systému Windows. Tým je zabezpečené, že v prípade súčasného spustenia programu OBERON Center vo viacerých užívateľských profiloch sa nespustila úloha súčasne viackrát.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť