Nová verzia systému OBERON Máj/2017

verzia_oberon_thumb_transDňa 06.06.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Máj/2017. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2017.

 

OBERON

 • Automatická databázová aktualizácia – správcom systému zásadne zjednodušuje aktualizáciu OBERON-u – správca systému nainštaluje OBERON do jedného počítača, do všetkých klientských počítačov sa nainštaluje automaticky. A to i vtedy, keď v danej chvíli nie je používateľ pri počítači, prípadne OBERON nie je na počítači spustený. Ak je počítač vypnutý, OBERON sa nainštaluje pri nasledujúcom zapnutí. Viac informácií je možné získať v téme Automatická databázová aktualizácia.
 • Súbeh viacerých verzií OBERON-u – súbehom viacerých verzií rozumieme to, že OBERON okrem aktuálnej verzie obsahuje aj ďalšiu paralelnú „podinštaláciu“ staršej verzie. Typickým príkladom je účtovná firma, ktorá má v počítači najnovšiu verziu OBERON-u. Ak sa účtovník pripojí k databáze klienta umiestnenej v cloude a tá je staršej verzie (klient ešte používa  staršiu verziu), automatická databázová aktualizácia stiahne a nainštaluje do počítača účtovníka túto staršiu verziu. Tým môže účtovník pracovať s databázami svojich klientov bez akýchkoľvek obmedzení.
 • Neplatiteľ DPH – pribudlo nové nastavenie programu v časti DPH Neplatiteľ DPH (len registrovaný). Registračnú povinnosť majú subjekty, ktoré nadobúdajú tovary z iných členských štátov EÚ v tuzemsku alebo ktoré prijímajú alebo dodávajú služby z/do iného členského štátu EÚ (§ 7 a § 7a zákona o DPH).
  Takíto neplatitelia DPH majú IČ DPH, ktoré sa však neuvádza vo vystavených faktúrach. Kniha evidencie DPH je pre týchto neplatiteľov DPH dostupná a je možné zostaviť DPH priznanie z prijatých dokladov (faktúr).
 • Import údajov z iného softvéru – pribudol import z ďalších účtovných softvérov. Taktiež postupne rozširujeme rozsah importovaných údajov – základné číselníky, knihu drobného investičného majetku, knihu investičného majetku, evidenciu faktúr. Viac informácií je možné získať v téme Import údajov z iného softvéru.
 • Štáty – do číselníka štátov pribudli ďalšie štatistické ukazovatele. Pribudla možnosť uvedené ukazovatele načítať online z údajov Štatistického úradu.

Skladová evidencia

 • Čiarový kód v dokladoch – bola upravená práca s čiarovým kódom, ktorý je uvádzaný už aj pri každej položke dokladu (faktúry, výdajky, príjemky, objednávky). Tým sa zvýšil komfort pri XML výmene dokladov (exporte a importe) – nastavenie poľa pre synchronizáciu je jednoduchšie a pre východzie nastavenie zautomatizované.

Pokladnica OBERON

 • Košíkový predaj – pribudla podpora košíkového predaja – otvorený účet vzniká na ktoromkoľvek predajnom mieste (počítač bez fiškálnej tlačiarne), pričom vyúčtovanie dokladu sa vykonáva na centrálnej pokladnici.
 • Rýchla zmena otvoreného účtu – pribudla možnosť rýchlej zmeny aktuálneho otvoreného účtu (napr. stola, predajného košíka) podľa jeho čísla. Po zadaní / (lomítka) do poľa Množstvo * Kód položky a čísla stola (napr. /1, /2, /13 a pod.) sa v pokladnici ihneď zmení aktuálne otvorený účet. Po zadaní // je možné rýchlo zmeniť účet podľa názvu (čísla) podúčtu. Predpokladom pre korektné fungovanie je vyplnenie číselníka (definícií) otvorených účtov.
 • Zmena ceny – do pokladnice pribudlo nové tlačidlo Zmena ceny. Umožňuje preceniť doklad podľa inej cenovej hladiny, prípadne zadať konkrétne percento navýšenia z obstarávacej ceny.
 • Fiškálna tlačiareň E-Fox – bola upravená komunikácia – ošetrené určité špeciálne stavy a výnimky.
 • VRP – oprava problému v komunikácii pri storno položke so zľavou.

Mzdy a dochádzka

 • Vyúčtovanie cestovných náhrad – pribudli nové mzdové zložky na vyúčtovanie cestovných náhrad (tak na vyplatenie, ako aj zrazenie preplatku); viac v téme Vyplatenie cestovných náhrad.
 • Mesačná uzávierka – pribudlo nastavenie, ktorým je možné skryť poznámky pri generovaní príkazov na úhradu pre mzdy pracovníkov – v príkaze k úhrade nie je uvedené meno pracovníka.
 • Export údajov – pribudla možnosť exportovať niektoré údaje zo spracovaných miezd – Mesačné hlásenie preddavkov na zdravotné poistenie vo formáte FDF pre zobrazenie v elektronickom formulári PDF (je možné použiť len max. pre 2 pracovníkov danej zdravotnej poisťovne).
 • Drobné opravy – boli vykonané drobné úpravy a vylepšenia.

Hotelová recepcia

 • Externé číslo rezervácie – pribudlo pole na zadanie externého čísla rezervácie, napr. číslo rezervácie vytvorenej na booking.com.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť