Nová verzia OBERON-u Apríl/2020 SP3

Dňa 19.05.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2020 SP3. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2020 SP2. 

Mzdy a dochádzka

 • Žiadosť o príspevok na zamestnancov – bol upravený súhrnný dokument pracovníkov Úrad práce – žiadosť o príspevok na zamestnancov, aby zohľadňoval nový druh neprítomnosti Prekážky – vyhlásená mimoriadna situácia.
 • Výpočet náhrady – bol upravený výpočet náhrady pri mimoriadnej situácii v hodnote 80 % priemernej mzdy pri pracovníkoch s časovou mzdou, kde podľa aktuálne platnej legislatívnej úpravy minimálna náhrada za hodinu musí byť aspoň v sume minimálnej hodinovej mzdy. Program vypočíta sumu náhrady v priemernej sume minimálnej mzdy platnej pre daný mesiac.

Dňa 15.05.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2020 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2020 SP1. 

Mzdy a dochádzka

 • Výpočet náhrady pri prekážke na strane zamestnávateľa – boli vykonané úpravy spôsobu výpočtu náhrady mzdy pri prekážke v práci na strane zamestnávateľa a zmeny týkajúce sa odmeňovania za sviatok počas mimoriadnej situácie v súvislosti s nákazou COVID-19.

Dňa 24.04.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2020 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2020. 

Mzdy a dochádzka

 • Nové XML do Sociálnej poisťovne – boli implementované nové XML štruktúry dokumentov Mesačný výkaz poistného a Výkaz poistného a príspevkov na sociálne poistenie. Podľa aktuálnych informácií zverejnených Sociálnou poisťovňou bude exporty v daných XML štruktúrach možné odosielať najskôr od 28.04.2020.

Dňa 22.04.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2020. 

Mzdy a dochádzka

 • Dokumenty pracovníkov – bol pridaný súhrnný dokument s prílohou k žiadosti o príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Dokument obsahuje zoznam zamestnancov s prekážkami pri práci na strane zamestnávateľa vzhľadom na aktuálnu situáciu (COVID-19). Na zaradenie pracovníka do dokumentu je potrebné, aby mal v spracovanej mzde zaevidovanú neprítomnosť typu Prekážky na strane zamestnávateľa. Dokument je prispôsobený aktuálnym požiadavkám platným od 05.04.2020.
 • Ošetrovanie člena rodiny – karanténa – bola vykonaná zmena zaradenia neprítomnosti Ošetrovanie člena rodiny – karanténa pod mzdovú zložku Nemocenské (bez náhrady) z dôvodu odpočítania počtu dní poistenia (usmernenie SP). Pôvodne bola zaradená pod mzdovou zložkou Iné neprítomnosti.
 • Výkaz ISCP – bol upravený export údajov Štvrťročného výkazu o cene práce ISCP.
 • Dochádzka – boli implementované nové typy časových zložiek dochádzky Nemoc – karanténa, Nemoc – pracovný úraz a Nemoc – po 52. týždni. Časové zložky daných typov je možné vytvoriť v zozname časových zložiek dochádzky.

Pokladnica OBERON

 • eKasa PANDORA – bola aktualizovaná certifikovaná časť eKasa PANDORA. Pribudla podpora ďalších tlačiarní pokladničných dokladov (pôvodne len EPSON TM-T20II (48 znaková)) :
  – Bixolon SRP-350III (40 znaková)
  – RP80US (48 znaková)
  – WD-TX80 (48 znaková)
  – WD-5890U (32 znaková)
  – POS-5802LD (32 znaková) – malá prenosná (aj na batérie)

Po nainštalovaní tejto verziu OBERON-u je nevyhnutné aktualizovať firmvér CHDÚ, viac informácií je možné získať v téme Aktualizácia firmvéru CHDÚ.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB