UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Apríl/2022 SP1

Dňa 08.04.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2022 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2022. 

 Mzdy

 • Daňový bonus – bol opravený výpočet daňového bonusu vzhľadom na vek detí.

Sklad

 • Export o vyplatených zálohoch  – bol upravený export údajov do formátu CSV.

Hotel

 • Daň za ubytovanie – od roku 2022 je v zákone č. 582/2004 o miestnych daniach a poplatkoch nasledujúca legislatívna úprava (§39): „Základom dane je počet prenocovaní, najviac však 60 prenocovaní u jedného platiteľa dane v jednom kalendárnom roku.“. Výpočet dane za ubytovanie bol upravený podľa tejto legislatívnej úpravy. V nastaveniach programu (oddiel Firma, Hotelová recepcia) je potrebné túto kontrolu prenocovaní zapnúť (predvolene vypnutá). V histórii ubytovanej osoby pribudli polia o celkovom počte prenocovaní hosťa v ubytovacom zariadení, ako aj počet prenocovaní v aktuálnom a predchádzajúcom roku.

Dňa 05.04.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Apríl/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2022. 

Účtovníctvo

 • Zápočty – bolo upravené zaúčtovanie hromadnej platby, kde bol odstránený problém pri úhrade faktúr, ktoré boli „preplatené“ (suma úhrady bola vyššia ako neuhradená čiastka faktúry).
 • Prenesenie daňovej povinnosti bol odstránený problém pri načítaní kódu z colného sadzobníka, ak v ňom existovali záznamy s duplicitnými kódmi.

Mzdy

 • Podpora v čase skrátenej práce – boli implementované legislatívne zmeny ohľadom zákona č. 215/2021 o podpore v čase skrátenej práce (kurzarbeit) účinného od 1. 3. 2022. Pribudol nový odvod Poistné na financovanie podpory v čase skrátenej práce (PFP) za zamestnávateľa. Upozornenie! Nový druh poistenia musia platiť aj zamestnávatelia, ktorí doteraz štátnu pomoc nevyužili, viac informácií je možné získať v článku Nový druh poistenia (kurzarbeit).
 • Daňový bonus – bol opravený výpočet daňového bonusu vzhľadom na vek detí.

Sklad

 • Objednávky prijaté – v kontextovej ponuke pribudla položka Vyfakturovať objednávku – umožňuje automaticky (na jedno kliknutie myšou) vyfakturovať vybranú objednávku.
 • Prepočet obstarávacích cien – bol upravený prepočet obstarávacích cien a výnosov, kde bol vylepšený prepočet nekorektných skladových pohybov, napr. najskôr výdaj a až potom príjem.
 • Import skladových kariet – import skladových kariet zo súboru XLSX bol rozšírený o možnosť importovať údaje skladových kariet aj v cudzom jazyku.
 • PrestaShop – import zákazníkov bol doplnený o ďalšie hodnoty.

Hotel

 • Cenotvorba ubytovania – pribudla možnosť pri jednej cenovej hladine zadať cenu za ubytovanie aj podľa dĺžky pobytu (pôvodne bolo potrebné vytvoriť ďalšiu cenovú hladinu). Týmto sa zadávanie cien za ubytovanie značne zjednoduší, pretože nie je potrebné vytvárať viac cenových hladín. Ak ste používali cenove hladiny v závislosti od počtu dní ubytovania, je potrebné tieto cenové hladiny odstrániť a použiť len jednu cenovú hladinu.
 • Cenotvorba – ďalšie možnosti – v cenotvorbe ubytovania pribudli ďalšie nastavenia, a to minimálna dĺžka pobytu, maximálna dĺžka pobytu, určenie dňa v týždni pre príchod alebo odchod.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB