Nová verzia OBERON-u August/2020

Dňa 17.08.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2020. 

Účtovníctvo

 • Účtovanie faktúr – bol odstránený problém pri automatickom účtovaní prijatých faktúr, keď program po manuálnej úprave sumy faktúry (rôzne zaokrúhlenia) nesprávne zaúčtoval upravené sumy.

Mzdy a dochádzka

 • Dochádzka – bola opravená chyba v pracovnom kalendári, keď program nesprávne neuviedol príplatok za nedeľu v prípade, že na nedeľu zároveň pripadol sviatok.

Skladová evidencia

 • Cenník – cenník skladových kariet bol upravený o možnosť tlačiť aj obrázky. Zároveň v sprievodcovi tvorby cenníka je možné skladové položky vyfiltrovať podľa kategórií, skladových alebo tovarových skupín.
 • Objednávky prijaté – pribudlo pole na zadanie bankového účtu firmy (podobne ako na vystavených faktúrach). Pribudlo nastavenie, či variabilný symbol z objednávky preberať do faktúry.
 • PrestaShop – bolo vykonaných množstvo drobných vylepšení v prepojení s týmto internetovým obchodom, napr. vylepšená aktualizácia stavov objednávok.

Pokladnica OBERON

 • Nové právo na tlač dokladu – pribudlo nové právo používateľa, kde je možné zakázať tlač dokladu. Toto právo je možné využiť napr. pri práci s pokladnicou, keď je používateľ brigádnik (bez možnosti prijímať platby).
 • eKasa FiskalPRO – boli vykonané rôzne malé úpravy v komunikácii.
 • Platobný terminál AxaSoft – pribudla podpora platby stravným kartami (Callio karta).
 • eKasa PANDORA – bola aktualizovaná certifikovaná časť eKasa PANDORA,
  – pribudla denná uzávierka s možnosťou nulovania kumulovaných zostatkov platidiel evidovaných v CHDÚ. Uvedenú funkciu je možné využiť v odôvodnených prípadoch, keď je potrebné zosúladiť evidovanú hotovosť v CHDÚ s evidenciou hotovosti v Pokladnici OBERON a zostatkom tržby evidovanom v systéme eKasa Finančnej správy SR.
  – bol odstránený problém pri nedostupnosti CHDÚ, ktorý nastával pri nekorektnom ukončení ECM, prípadne uspaní počítača.
  – bol odstránený problém pri intervalovej uzávierke, keď v niektorých prípadoch nebol do uzávierky zahrnutý obrat v deň, od ktorého sa mala vykonať.
  Po nainštalovaní tejto verzie OBERON-u je nevyhnutné aktualizovať firmvér CHDÚ, viac informácií je možné získať v téme Aktualizácia firmvéru CHDÚ.

Hotelová recepcia

 • Obsadenosť – bola upravená metodika výpočtu percenta obsadenosti – doteraz deti počítalo vždy len do prísteliek, teraz počíta postupne najskôr dospelých na pevné lôžka a potom deti na dostupné pevné lôžka, prípadne prístelky. Nová metodika prináša presnejšie (reálnejšie) vyjadrenie obsadenosti.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB