UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u December/2020

Dňa 16.12.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením December/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Október/2020. 

Účtovníctvo

 • Evidencia zápočtov – pribudla nová kniha Evidencia zápočtov faktúr. Umožňuje vytvárať a evidovať zápočty pohľadávok a záväzkov. Špecialitou je zápočet typu Zaúčtovanie súhrnnej platby – tu ide o zaúčtovanie prijatej hromadnej platby od sprostredkovateľa a úhradu vystavených faktúr jednotlivým zákazníkom. Typickým príkladom sú v súčasnosti napr. zľavové portály, rezervačné portály ubytovania a pod. – od zákazníkov inkasujú peniaze (zákazník spravidla platí platobnou kartou), následne za nejaké obdobie zasielajú súhrnnú platbu účtovnej jednotke. Viac informácií o zápočtoch je možné získať v téme Evidencia zápočtov faktúr.

Mzdy a dochádzka

 • Výkaz projektu PRVÁ POMOC – bol implementovaný dokument k výkazu pre pomoc zamestnávateľom v rámci opatrení 1, 3A a 3B s exportom údajov zamestnancov vo formáte CSV. Exportované údaje je následne možné importovať pri vypĺňaní online tlačiva na internetovej stránke slovensko.sk.
 • Identifikačné číslo IČPV – do evidencie pracovného pomeru pribudlo nové pole IČPV (Identifikačné číslo právneho vzťahu) – číslo prideľuje Sociálna poisťovňa.

Skladová evidencia

 • Kategória skladovej karty – skladovú kartu je možné priradiť k jednej alebo k viacerým kategóriám. Pribudla možnosť pri nastavení kategórií danej skladovej karty určiť kategóriu, ktorá má byť tzv. hlavná (najmä v súvislosti s prepojením na internetový obchod). Hlavnú kategóriu je možné nastaviť pomocou kontextovej ponuky.
 • PrestaShop – bolo vykonané množstvo drobných vylepšení v prepojení s týmto internetovým obchodom (dočasná nedostupnosť, zaokrúhľovanie špecifickej ceny, rozšírená cenotvorba a pod.).
 • Import skladových kariet – bol upravený import údajov zo súborov XLSX, pribudla podpora importu variantov a parametrov.
 • Import skladových kariet – bol upravený import údajov zo súborov XLSX, pribudla podpora importu obrázkov, keď zdroj obrázka je http odkaz.

Pokladnica OBERON

 • eKasa FiskalPRO A8 – pribudla podpora novej fiškálne tlačiarne Fiskal PRO A8 od firmy A3Soft s.r.o. Zároveň bola vylepšená aplikácia Mobilný čašník.
 • eKasa zariadenia od firmy BOWA – pribudla podpora novej verzie ovládača 1.18.

Hotelová recepcia

 • Potvrdenie o ubytovaní – bol upravený tlačový výstup (vylepšený dizajn).
 • Rezervácia ubytovania – bol upravený tlačový výstup (vylepšený dizajn).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB