Nová verzia OBERON-u Február/2020 SP2

Dňa 12.03.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2020 SP2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2020 SP1. 

Účtovníctvo

 • Zaokrúhľovanie odpisov – v evidencii investičného majetku bolo z dôvodu legislatívy upravené zaokrúhľovanie daňových odpisov na 2 desatinné miesta (pôvodne na celé EUR).
 • Nultá odpisová skupina – bola pridaná nová odpisová skupina 0 (nula), uplatňuje sa napríklad pri elektromobiloch.

Hotelová recepcia

 • Vyhľadávanie v grafickom prehľade izieb – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli pribudla záložka Hľadať – umožňuje vyhľadať daného hosťa podľa priezviska, e-mailu, prípadne aj zadanej poznámky v rezervácii.
 • Očakávané zálohy – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli v záložke Hostia pribudla ďalšia záložka Očakávané zálohy – zobrazuje rezervácie ubytovania, u ktorých sa očakáva záloha.

Dňa 20.02.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2020 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2020.

Účtovníctvo

 • Súhrnný výkaz DPH – bol upravený výkaz (XML štruktúra) podľa aktualizovanej legislatívy.

Skladová evidencia

 • Výdajky a príjemky s položkami – pribudli nové tlačové výstupy v evidencii výdajok a príjemok – zoznam dokladov aj s položkami.

Hotelová recepcia

 • Hostia (analýza podľa veku) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Hostia (analýza podľa krajiny pôvodu) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Daň za ubytovanie (súhrnne) – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom je vyčíslená daň za ubytovanie v skrátenej forme po dňoch. Zároveň pribudla možnosť vytlačiť aj zoznam hostí, ktorí sú oslobodení od dane za ubytovanie (a to aj anonymizovane).

Pokladnica OBERON

 • Vrátenie tovaru – pribudla možnosť vybrať doklad pre vrátenie tovaru (storno) aj z evidencie pokladničných dokladov z inej pokladnice. Zároveň pribudla možnosť pri vrátení tovaru zosnímať QR kód a načítať doklad z databázovej evidencie (a to aj z inej pokladnice).
 • FiskalPRO – bol odstránený problém s načítaním žurnálu, kedy za určitých podmienok načítanie trvalo neprimerane dlho. Problém sa prejavoval pri vyhotovení dokladu a neúmernom predĺžení jeho uloženia. Problém sa prejavoval len na poslednej vydanej verzii.

Dňa 11.02.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2020.

Skladová evidencia

 • Aplikácia ASTON pre Android – pribudla nová aplikácia ASTON (Android Stock Terminal ONline), pomocou ktorej je možné spracovávať inventúru, prípadne kontrolovať predajné ceny na predajni. Aplikáciu je možné použiť na bežnom smartfóne s Androidom, prípadne na špecializovanom hardvéri so zabudovaným snímačom čiarových kódov. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke ASTON.

Pokladnica OBERON

 • eKasa PANDORA – pribudla podpora nového fiškálneho zariadenia, ktorého výrobcom je priamo firma EXALOGIC. Ide o softvérové PPEKK a hardvérové CHDÚ, ku ktorému sa pripája tlačiareň pokladničných dokladov. Viac informácií je možné získať na internetovej stránke eKasa PANDORA.
 • Denná uzávierka – nulovanie hotovosti – nové nastavenie umožňuje určiť, či sa má pri dennej uzávierke vynulovať zostatok hotovosti v Pokladnici OBERON. Nastavenie musí byť v súlade s nastavením alebo možnosťami fiškálneho zariadenia, t.j. obidve strany musia pracovať v rovnakom režime. Ak fiškálne zariadenie pri dennej uzávierke nuluje denné obraty (tržbu), nastavenie musí byť zaškrtnuté. V prípade, že denné obraty nenuluje, je potrebné pole odškrtnúť. Pri zariadení eKasa PANDORA je potrebné pole odškrtnúť (t. j. nenulovať hotovosť v Pokladnici OBERON), pri inom zariadení je potrebné sa informovať u jeho dodávateľa.
 • Intervalová uzávierka – pribudla možnosť vytlačiť uzávierku nielen z rozsahu dátumov, ale aj z rozsahu dátumov a časov, t. j. aj za časť dňa. Rozsah časov pri intervalovej uzávierke musí podporovať aj samotné fiškálne zariadenie.

Mzdy a dochádzka

 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo upravené generovanie potvrdenia v prípade pracovníkov s tzv. 13. platom vyplácaným v období letných dovoleniek. Suma odvodov pracovníka za danú zložku bola nesprávne uplatnená v základe pre daň z príjmu v priebehu roka. Daná suma odvodov má byť v potvrdení neuplatnená v základe dane.
 • Ročné zúčtovanie dane – bol opravený výpočet základu dane vzhľadom na uplatnenie odvodov z oslobodenej časti sumy tzv. 13. platu. Keďže ide o príjem oslobodený od dane, odvody platené z tohto príjmu sa neodpočítavajú od základu dane. V ročnom zúčtovaní dane bolo teda nutné túto sumu odvodu, ktorá bola pri mzde uplatnená, pripočítať k základu dane.
 • Výpočet mzdy – suma odvodu pre mzdovú zložku tzv. 13. platu už nebude uplatňovaná v základe pre daň v priebehu roka 2020 pri mzde.
 • Tlačový výstup Mzdové listy – bola opravená chyba nastavenia filtrovania v paneli na údaje osôb pracovníka, spôsobujúca nesprávne zobrazenie osôb pri jednotlivých pracovníkoch.

Hotelová recepcia

 • Čítačka dokladov – pri načítaní údajov z preukazu totožnosti pribudla zvuková signalizácia.

Webové služby

 • OBERON Web API – boli upravené API funkcie vo webových službách, ktoré sa týkajú rezervačného formulára ubytovania v module Hotelová recepcia. Ak máte webovú stránku s rezervačným formulárom ubytovania, ktorú ste si naprogramovali vo vlastnej réžii, je nevyhnutné urobiť úpravy a využiť nové funkcie (podľa aktuálnej dokumentácie). Pôvodné API funkcie bude možné použiť do 06/2020, po tomto dátume budú odstránené. 

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť