Nová verzia OBERON-u Február/2021 SP1

Dňa 24.02.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2021 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2021. 

 Účtovníctvo

 • DPH daňové priznanie – bola opravená chyba pri type DPH Odpočítanie dane (služby § 69) § 49 ods.2 písm. b) – koeficient [18,19] – bol uvedený v nesprávnom riadku výkazu DPH.
 • Účtovanie pohľadávok – bola opravená chyba pri zaúčtovaní účtovného predpisu pohľadávky, kedy v niektorých prípadoch sa nevyplnila suma na strane MD. Chyba sa nachádzala len vo verzii Február/2021.
 • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu XML spoločnosti Barion (Barion – platobná brána [CSV]).
 • Hospodársky rok – boli opravené viaceré nedostatky pri práci s hospodárskym rokom, napr. v tlačových výstupoch výber obdobia podľa mesiaca a podobne.

Mzdy a dochádzka

 • Pracovný kalendár – bolo vylepšené zvýraznenie takých záznamov, u ktorých už pracovný pomer nie je aktívny. Tento stav nastane v tedy, keď sa pracovníkovi vygeneruje pracovný plán vopred, napr. na celý budúci rok.

Dňa 02.02.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2021. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Január/2021.

OBERON

 • Označovanie záznamov – bolo vylepšené označovanie záznamov v zozname údajov pomocou myši – na označenie (zrušenie označenia) záznamu stačí jednoduchý klik na pole označovania.

Účtovníctvo

 • DPH daňové priznanie – bolo implementované DPH daňové priznanie platné od 01.01.2021. Prvýkrát sa bude podávať za obdobie DPH 01/2021. Z dôvodu zmien riadkov DPH budú automaticky upravené typy DPH v už zadaných dokladoch v období od 01.01.2021.
 • Kontrolný výkaz DPH – boli implementované zmeny v kontrolnom výkaze platné od 01.01.2020. Zmeny sa týkajú najmä nevymožiteľných pohľadávok (úprava základu dane, riadok 26 DPH priznania – § 25a zákona).
 • Daňové priznania k dani z príjmov – bolo implementované daňové priznanie k dani z príjmov fyzických osôb (typ B) a daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2020 (platné od 01.01.2021).
 • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu XML spoločnosti Global Payments (webpay).
 • Zápočty faktúr – pri súhrnnej platbe pribudla možnosť vybrať danú platbu z hromadného účtovania bankových výpisov (po naimportovaní bankového výpisu).
 • Účtovanie faktúr – bolo vylepšené automatické zaúčtovanie prijatej faktúry s pomerným odpočítaním dane (rozúčtovanie faktúry) do účtovného denníka. Typickým príkladom je faktúra od telekomunikačného operátora, napr. faktúra je na 30,- €, IP-TV bez možnosti zníženia daňovej povinnosti 10,- € a zvyšných 20,- € je telefón, avšak s pomerným odpočítaním nákladov 80 %, čo sú 4,- €. Celkovo daňovo neuznateľné výdavky z tejto účtovnej operácie sú 10 + 4 = 14,- €.

Mzdy a dochádzka

 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – bola implementovaná nová verzia žiadosti o ročné zúčtovanie daní za rok 2020.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo implementované nové tlačivo potvrdenia platné od 01.01.2021 pre mzdy na rok 2021.
 • Mesačný výkaz poistného a príspevkov – bola implementované nová verzia mesačného výkazu do Sociálnej poisťovne zverejnená 25.01.2021 podľa schémy platnej od 01.01.2021. Prvýkrát sa použije pri spracovaní miezd za obdobie 01/2021.
 • Výkaz poistného a príspevkov – bola implementovaná nová verzia výkazu poistného a príspevkov do Sociálnej poisťovne pre nepravidelných pracovníkov zverejnená 25.01.2021 podľa schémy platnej od 01.01.2021. Prvýkrát sa použije pri spracovaní miezd za obdobie 01/2021.
 • Identifikačné číslo právneho vzťahu (IČPV) – bol implementovaný hromadný import identifikátorov (IČPV) zo súboru exportu Sociálnej poisťovne vo formáte CSV.
 • Mzdové predkontácie – boli aktualizované mzdové predkontácie minimálnych príplatkov k mzde za sobotu, nedeľu a nočnú prácu podľa aktuálne platnej mzdovej legislatívy.

Skladová evidencia

 • Zľavy podľa výšky obratov – v rozšírenej cenotvorbe pribudla možnosť nastavenia zliav podľa výšky obratov obchodných partnerov (zákazníkov). Viac informácií je možné získať v téme Skupiny obchodných partnerov.

CRM

 • Evidencia reklamácií a servisu – pribudla možnosť evidovať prihlasovacie údaje k danému predmetu servisu alebo reklamácie, napr. k počítačom, mobilným telefónom a pod. Okrem štandardného hesla alebo PIN-u je možné zadať aj tzv. vzor (najčastejšie používaný v telefónoch). Každý prístup používateľov CRM k uloženým prihlasovacím údajom sa automaticky zapíše do Sledovania činností.

Hotelová recepcia

 • Grafický prehľad izieb – bol upravený export grafického prehľadu izieb do HTML formátu. Pribudla možnosť pripojiť k exportovaným údajom aj ďalšie údaje o rezerváciách, napr. po kliknutí na danú rezerváciu je možné zobraziť podrobnejšie informácie o rezervácii, kalkuláciu ceny a pod.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

Priama tlač na bonovacej tlačiarni

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť