UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Február/2022 SP1

Dňa 11.02.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február/2022 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2022. 

Skladová evidencia

  • Automatické doplnenie balenia  – bolo upravené automatické doplnenie viazanej položky a balenia (napr. prepraviek) do dokladu. Zoskupovanie viazaných položiek a obalov bolo rozdelené samostatne na kladné položky a samostatne záporné (vrátené) položky. Pôvodne boli obaly predané a vrátené (záporné) zoskupené spoločne.

Mzdy a dochádzka

  • Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane – bolo aktualizované Ročné hlásenie o vyúčtovaní dane zo závislej činnosti za rok 2021.

Hotelová recepcia

  • Upozornenie na hosťa  – bolo doplnené automatické zobrazenie upozornenia zaevidovanej poznámky pri hosťovi. Upozornenie sa zobrazí pri opakovanej rezervácii, prípadne pri ubytovaní.

Účtovníctvo

  • Overovanie bankových účtov – v knihe záväzkov, v evidencii obchodných partnerov a v evidencii príkazov na úhradu a stálych platieb pri poli IBAN pribudlo tlačidlo pre overenie bankového účtu platiteľa DPH. Týmto je možné jednoducho a rýchlo overiť, či bankový účet dodávateľa je nahlásený na Finančnej správe SR, a tak je možné znížiť riziko potenciálneho ručenia za neodvedenú DPH. Viac informácií v článku Automatické overovanie bankových účtov dodávateľov.
  • Účtovný denník – vo formulári Zápis v účtovnom denníku pribudol v zozname účtov (účtovania) nový stĺpec Doplňujúci text. Ten je možné zadať ku každému riadku účtovania (pôvodne len jeden text k celému účtovnému zápisu). V súvislosti s touto zmenou boli upravené tlačové výstupy v účtovnom denníku.

Skladová evidencia

  • Viazaná položka – automatické pridanie viazanej položky alebo obalu bolo doplnené aj do vydaných ako aj prijatých faktúr a objednávok (pôvodne len v evidencii VýdajkyPríjemky). Automatický zápis viazanej položky je možné využiť pri jednorazových vratných obaloch (plastová PET fľaša, plechovka), ako aj pri bežných vratných obaloch (napr. pivových fľašiach).
  • Alternatívne merné jednotky – v zozname alternatívnych merných jednotiek na skladovej karte pribudol stĺpec s aktuálnym množstvom danej položky prepočítaným pre každú alternatívnu mernú jednotku, napr. pri dlažbe evidovanej v m2 je zobrazený napr. počet balení, prípadne aj celkový počet kusov danej dlažby. Taktiež pribudlo nastavenie programu, v ktorom je možné využívanie alternatívnych merných jednotiek deaktivovať, t.j. na skladovej karte nebudú alternatívne merné jednotky dostupné.
  • Cenovky – na cenovkách tovaroch, ktoré sa predávajú v jednorazových vratných obaloch (PET fľaše, plechovky) je potrebné uvádzať aj tieto jednorazové obaly a ich cenu (15 eurocentov). Z tohto dôvodu boli upravené tlačové výstupy cenoviek, kde je tento obal súčasťou cenovky. Viac informácií v článku Záloh 15 eurocentov na cenovke.

Hotelová recepcia

  • Fakturácia ubytovania – bola vylepšená možnosť vyfakturovania ubytovania a to najmä hotelového účtu. Pribudla možnosť pri vytvorení faktúry automaticky zoskupiť položky hotelového účtu typu strava, služby a ostatné. Položky ubytovania budú zachované podľa hotelového účtu, taktiež aj prípadné zúčtovanie zálohy.

Mzdy a dochádzka

Mzdové sadzby – boli aktualizované mzdové sadzby platné pre rok 2022, napr. všeobecný vymeriavací základ, minimálna mzda a iné.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB