Nová verzia OBERON-u Január/2020

Dňa 21.01.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2019.

Účtovníctvo

 • Daňové priznanie k dani z príjmov – bolo implementované daňové priznanie pre daň z príjmov tak pre fyzické, ako aj právnické osoby platné pre rok 2019.

Pokladnica OBERON

 • Úhrada výdajky – pri úhrade výdajky na Pokladnici OBERON pribudla možnosť nastaviť, s akým príznakom sa majú zaslať prípadné záporné položky do zariadenia eKasa. Ak sa pri importe výdajky pri záporných položkách nastaví príznak Vrátenie tovaru, obsluha pokladnice musí zadať číslo pôvodného dokladu pre systém eKasa. Ak nechcete alebo nemôžete zadávať číslo pôvodného pokladničného dokladu, zvoľte Záporná položka – zľava. Nastavenie je dostupné vo formulári Pokladnica OBERON – nastavenia.
 • eKasa Elcom Efox– úprava tlače mincovky.
 • eKasa Elcom Euro – EAN – bol odstránený problém pri zápise PLU do pokladnice (pri používaní off-line režimu). Ak došlo k zmene čísla PLU, zápis do pokladnice mohol skončiť chybovým hlásením Duplicitný čiarový kód.

Skladová evidencia

 • Príznaky pre pokladnicu – na skladovej karte bol v záložke Reg. pokladnice nahradený príznak Vratný obal za Príznak položky. Začiarkavacie pole bolo zmenené na rozbaľovací zoznam, kde pre položku je možné vybrať aj iné príznaky, napr. záloha, jednoúčelový poukaz a pod.
 • Inventúra skladu – v inventúre skladu pribudol nový sprievodca, pomocou ktorého je možné vykonať len proforma inventúru, t. j. načíta do inventúry množstvá z evidencie a zapíše ich ako zadané fyzické množstvá.
 • Rozšírená cenotvorba – pribudla možnosť do pravidla rozšírenej cenotvorby (napr. zmluvné ceny, akciový leták), naimportovať položky zo súboru typu Microsoft Excel.

Mzdy a dochádzka

 • Mzdové sadzby – boli aktualizované mzdové sadzby platné pre rok 2020, napr. všeobecný vymeriavací základ, minimálna mzda a iné.
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – bol aktualizovaný dokument pracovníka podľa platnej legislatívy pre daňové priznanie za rok 2019.
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – bolo aktualizované ročné zúčtovanie dane pracovníkov za rok 2019. Pribudla funkčnosť, keď dokument načítava niektoré údaje zo žiadosti o ročné zúčtovanie pre rýchlejšie spracovanie daňového priznania, ak je žiadosť za daný rok vytvorená.
 • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bol aktualizovaný dokument pracovníka podľa vzoru platného pre rok 2020. Potvrdenie za rok 2019 sa podáva na tlačive platnom pre rok 2019, aktualizované tlačivo sa používa pre potvrdenie za vyplatené mzdy v roku 2020.
 • Vyhlásenie o nezdaniteľnej časti základu dane a daňového bonusu – bol aktualizovaný dokument pracovníka podľa nového vzoru platného pre rok 2020.

Hotelová recepcia

 • Channel Manager Beds24 – pribudol import veku detí (z poznámky) pri rezervácii z rezervačného portálu Booking.com.
 • Grafický prehľad izieb – v grafickom prehľade izieb v aplikácii OBERON Web pribudlo znázornenie obrázka zdroja rezervácie.

Webové služby

 • OBERON Web API – boli upravené API funkcie vo webových službách, ktoré sa týkajú rezervačného formulára ubytovania v module Hotelová recepcia. Ak máte webovú stránku s rezervačným formulárom ubytovania, ktorú ste si naprogramovali vo vlastnej réžii, je nevyhnutné urobiť úpravy a využiť nové funkcie (podľa aktuálnej dokumentácie). Pôvodné API funkcie bude možné použiť do 06/2020, po tomto dátume budú odstránené.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB