Nová verzia OBERON-u Január/2022

Dňa 18.01.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Január/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii December/2021. 

OBERON

 • E-mailové správy – k predlohám e-mailových správ pribudla možnosť vložiť aj prílohu e-mailu, napr. môžu sa vkladať obchodné podmienky a pod.
 • OBERON a DPI – bolo vylepšené zobrazovanie programu pri vysokom rozlíšení, najmä 4K.

Účtovníctvo

 • Daňové priznania k dani z príjmov – boli aktualizované daňové priznania k dani z príjmov za účtovné obdobie 2021 (platné od 1.1.2022) pre jednoduché ako aj podvojné účtovníctvo.

Skladová evidencia

 • Vratný obal – vo formulári Skladová karta, záložka Základné pribudol nový typ karty Vratný obal. Je určený pre skladové položky predstavujúce jednorazové vratné obaly (plastová PET fľaša, plechovka), ako aj bežné vratné obaly (napr. pivové fľaše, prepravky, palety a pod.).
 • Viazaná položka – bola upravená práca s viazanými položkami. Na skladovej karte bolo presunuté pole Kód viazanej položky zo záložky Reg. pokladnice do prvej záložky Základné. Kód položky bol zmenený na číslo skladovej karty, nakoľko automatické pridávanie viazanej položky do dokladu bolo dopracované aj do výdajok a príjemiek (pôvodne len v Pokladnici OBERON). Automatický zápis viazanej položky je možné využiť pri jednorazových vratných obaloch (plastová PET fľaša, plechovka), ako aj pri bežných vratných obaloch (napr. pivových fľašiach).
 • Alternatívne merné jednotky – bola upravená práca s alternatívnymi mernými jednotkami na skladovej karte. Pôvodne bolo možné použiť jednu MJ pre príjem a jednu pre výdaj, teraz bude možné zadať aj viac alternatívnych merných jednotiek. Viac informácií o merných jednotkách je možné získať v téme Pomocníka Práca s mernými jednotkami.
 • Prijaté objednávky – pribudla možnosť upravovať objednávky bez ohľadu na dátum a aktuálne spracovávané obdobie.
 • Výdajky – pribudla možnosť zmeniť dátum výdajky z jedného účtovného obdobia do nasledujúceho (vzťahuje sa len na doklady z posledného mesiaca). Týmto je možné jednoducho presunúť nevyfakturované výdajky z aktuálneho účtovného obdobia do ďalšieho.

 Pokladnica OBERON

 • Nový typ platby (platidla) – v Pokladnici OBERON pribudol nový typ platby Daňový doklad – bezhotovostná platba. Je podobný typu Daňový doklad – platobná karta, t.j. ide o bezhotovostné platidlo, pri ktorom sa však už na rozdiel od platobnej karty nepoužije platobný terminál. Nový typ platby je možné použiť vtedy, keď je otvorený účet  (doklad) uhradený inou bezhotovostnou platbou, napr. pri donáške pomocou platobnej brány (typicky napr. pri Bistro.sk).
 • Kupón pre vrátenie zálohy – bola implementovaná podpora nasnímania čiarového kódu z kupónu na odber jednorazových zálohových obalov (PET fľaše, plechovky). Po nasnímaní kupónu sa na doklad automaticky pridá záporná položka so sumou, ktorú je potrebné vrátiť alebo z dokladu odpočítať.
 • Zobrazenie obrázka položky – bolo doplnené zobrazenie obrázka skladovej položky pri jej predaji (vložení do dokladu). Obrázok slúži obsluhe pokladnice na kontrolu a jednoduchšiu identifikáciu položky, napr. v potravinách obrázky pečiva, pri predaji spojovacieho materiálu tvar hmoždinky a pod. Obrázok sa zobrazuje v paneli s logom firmy. Zobrazovanie obrázkov je potrebné v nastaveniach pokladnice povoliť.

 Mzdy a dochádzka

 • Mesačný výkaz preddavkov na zdravotné poistenie – export výkazu bol aktualizovaný podľa štruktúry platnej od 1.1.2022.
 • Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania – bola aktualizovaná žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane (za rok 2021).
 • Ročné zúčtovanie preddavkov na daň – bolo aktualizované ročné zúčtovanie preddavkov na daň (platné pre rok 2021).
 • Sadzby a legislatíva na rok 2022 – boli vykonané legislatívne úpravy platné od 1.1.2022, t. j. na tejto verzii bude možné spracovať mzdy za 01/2022.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB