UPOZORNENIE: Dňa 21. 6. 2024 (piatok) bude pre prerušenie dodávky elektriny tel. centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Júl/2020

Dňa 06.07.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2020. 

OBERON

 • Kalkulačka – do OBERON-u bola implementovaná kalkulačka – nejde pritom o samostatnú aplikáciu, ale o nástroj, ktorý je integrálne prepojený priamo s príslušnými poľami programu. Je dostupná v každom textovom poli, ktoré je určené na zadávanie čísel. Sú to napríklad polia na zadanie Množstva alebo Ceny v rôznych dokladoch (príjemkach, výdajkách, faktúrach a pod.), napr. na príjemke pri zadávaní položky a hodnoty množstva je možné zadať výraz 6 * 0.150. Vtedy sa pri presune na ďalšie pole vypočíta hodnota, v tomto prípade 0.900. Viac informácií je možné získať v téme Kalkulačka v OBERON-e.
 • MariaDB (MySQL) konektor – bol aktualizovaný databázový konektor na pripojenie k databázovým serverom MariaDB a MySQL.
 • Prispôsobenie DPI – bolo upravený dizajn (vykresľovanie) jednotlivých formulárov, aby sa lepšie prispôsobili zväčšenému zobrazeniu, viac informácií je v tejto téme.

Účtovníctvo

 • Účtovanie bankových výpisov – boli vykonané nasledujúce úpravy pri automatickom účtovaní bankových výpisov:
  – bol odstránený problém pri automatickom účtovaní bankových výpisov v cudzej mene – úhrad faktúr a zaúčtovania kurzového rozdielu;
  – bol doplnený automatický zápis preúčtovania pomerného odpočítania daňových výdavkov (alebo DPH), napr. pri automatickom účtovaní nákupu pohonných látok (PHL) 80 %.
 • Vlastné bankové účty – pribudla možnosť zadať platnosť používania bankového účtu. Tým je možné docieliť to, aby sa už v nasledujúcom účtovnom období daný bankový účet už nepoužíval. Podobne to platí aj pre účtovné pokladne.

Skladová evidencia

 • Spôsob úhrady faktúr – pribudla možnosť definovať spôsob úhrady (formu úhrady) faktúr (pôvodne bolo možné použiť len preddefinované).
 • Stavy objednávok prijatých – pribudla možnosť definovať stavy prijatých objednávok (pôvodne bolo možné použiť len preddefinované). Viac informácií je možné získať v téme Stavy prijatých objednávok.
 • Prijaté objednávky – v tejto evidencii pribudlo množstvo noviniek a vylepšení, medzi najzaujímavejšie patria:
  – pribudli nové polia pre možnosť evidencie úhrady objednávky;
  – v objednávke (v kontextovej ponuke pre položky, ako aj v tlačidle Možnosti) pribudla položka Zobraziť dostupnosť množstiev – zobrazuje objednané položky a stavy zásob v danom sklade, prípadne v iných skladoch. Zobrazenie dostupnosti objednaných množstiev je možné otvoriť aj z formulára pre zmenu stavu objednávky;
  – objednávky sú farebne zvýraznené podľa aktuálneho stavu;
  – na objednávke sa eviduje aj história zmien stavu objednávky;
  – dátum evidencie objednávky bol rozšírený aj o evidenciu času;
  – na formulári so zoznamom objednávok pribudli rýchle filtre, napr. Nové, Otvorené, Otvorené (meškajúce), Ukončené;
  – pribudlo zvýrazňovanie objednávok, ktoré sú oneskorené (meškajúce) vo vybavovaní – oneskorenie sa automaticky nastavuje pri zmene stavu objednávky (v číselníku stavov je možné nastaviť čas, za aký má byť daná objednávka zvýrazňovaná), napr. pre stav Potrebné vyskladniť sa objednávka môže zvýrazňovať po 24 hodinách od nadobudnutia tohto stavu;
  – pri zmene stavu objednávky OBERON informuje používateľa o dostupnosti objednaného množstva na sklade – podľa toho mu navrhuje ďalší stav objednávky, napr. Potrebné vyskladniť, prípadne Potrebné objednať.
 • PrestaShop – bolo vylepšené prepojenie s týmto internetovým obchodom, medzi najzaujímavejšie novinky patria:
  – podpora rozšírenej cenotvorby, napr. akciového letáka, veľkoobchodného cenníka, zmluvných cien podľa odberateľov, skupín odberateľov a podobne. Viac informácií v téme Internetový obchod PrestaShop;
  – vylepšené zasielanie obrázkov do internetového obchodu a to pomocou protokolu HTTP (pôvodne FTP, to už nie je potrebné);
  – podpora viacerých skladov;
  – synchronizácia stavov objednávok;
  – podpora internetového obchodu verzie 1.7 už bude súčasťou štandardnej inštalácie OBERON-u, nebude ho potrebné doinštalovať (prípadne aktualizovať) pomocou Správcu doplnkov.
 • XML štruktúry dokladov – boli upravené XML štruktúry dokladov (malé úpravy v adrese, ďalšie úpravy v údajoch o prevádzke). Niektoré elementy, ktoré neobsahujú údaje (napr. údaje o cudzej mene) nebudú súčasťou XML súboru (XML sa bude dynamicky meniť). Pri exporte dokladu (napr. faktúry, objednávky) pribudla možnosť vyexportovať doklad ako „vzorový XML“ aj s dokumentáciou (popisom) jednotlivých elementov.
 • Prehľad tržieb (podklady pre zaúčtovanie) – v pokladničných dokladoch (predaj cez Pokladnicu OBERON) bol tlačový výstup upravený – pribudol rozpis DPH podľa sadzieb dane (pôvodne spolu) a položky sú členené na tovar a služby a zároveň tovarové skupiny.
 • Externý sklad – v sklade s príznakom Externý sklad pribudla možnosť manuálne zadávať (upravovať) zostatkové množstvá. Do takéhoto skladu je možné naimportovať položky (napr. z XML, XSLT) a so skladovými množstvami. Môže ísť o externý sklad dodávateľa, kedy sa takéto množstvo zobrazuje pri posudzovaní dostupnosti v prijatých objednávkach, prípadne sa zasiela aj do internetového obchodu.
 • Prevodka a výrobné čísla – prevod tovaru na iný sklad s výrobným (sériovým) číslom bol upravený tak, aby sa korektne previedli aj tieto výrobné čísla.
 • Hromadné vymazanie skladových kariet – pribudla možnosť vymazať hromadne skladové karty, ktoré neboli v sklade použité.
 • Názov skladovej karty – pribudla možnosť zadať dlhší názov skladovej karty ako 50 znakov. Pred využitím tejto možnosti je však nevyhnutné spustiť servisnú funkciu Prevod do novej databázy.

Pokladnica OBERON

 • Vyúčtovanie úlohy – pribudla možnosť automaticky vytvoriť pokladničný doklad k záznamu úlohy (udalosti) v module CRM.
 • Bonovacie monitory – pozadie bonovacieho monitora bolo zmenené na sivú farbu (pôvodne bola použitá biela farba).

Hotelová recepcia

 • Obsadenosť pre majiteľov apartmánového domu – pribudol nový spôsob prihlasovania do aplikácie OBERON Web, po novom sa budú môcť prihlasovať nielen používatelia, ale aj Obchodní partneri. Ako prihlasovacie meno sa používa e-mail (osoby zadanej pri danom obchodnom partnerovi), heslo sa zadáva priamo pri osobe. Týmto je možné pomocou jednej webovej služby sprístupniť zobrazenie obsadenosti pre každého majiteľa apartmánu (zobrazenie grafického prehľadu izieb). Pôvodne sa musela vytvoriť webová služba pre každého majiteľa apartmánu samostatne. Viac informácií v téme Prístup majiteľa k aktuálnej obsadenosti svojho apartmánu
 • Zaslanie SMS – do grafického prehľadu izieb pribudla v kontextovej ponuke možnosť zaslať hosťovi SMS (je možné si vytvoriť vlastné znenie SMS správy).

OBERON Web

 • Elektronický jedálny lístok (OBERON eMenu) – pribudla možnosť poskytnúť hosťovi v reštaurácii elektronický jedálny lístok. Hosť si môže na svojom mobilnom zariadení (smartfóne) prezerať jedálny (nápojový, raňajkový) lístok, viac informácií získate v článku Jedálny lístok v smartfóne, na stránke OBERON eMenu a v téme Jedálny lístok v mobilnom zariadení.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB