Nová verzia OBERON-u Júl/2024 Beta

Dňa 16.07.2024 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2024 Beta. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Máj/2024.

OBERON

 • OBERON Link – pribudla nová služba OBERON Link, ktorá umožňuje aplikáciám využívajúcim webové služby systému OBERON pripájať sa k týmto webovým službám z vonkajšieho internetu (t. j. mimo lokálnej počítačovej siete). Služba významne rozširuje a zjednodušuje možnosti použitia jednotlivých aplikácií, ktoré so systémom OBERON komunikujú pomocou webových služieb, keďže nie je potrebné pripojenie do lokálnej počítačovej siete alebo nastavenie verejnej statickej IP adresy. Viac informácií získate v téme OBERON Link.
 • MySQL konektor – bol aktualizovaný MySQL konektor.
 • Správca hesiel – oprava filtrovania podľa skupín.
 • Automatické úlohy – pribudla nová automatická úloha Dochádzkové terminály – komunikácia, t. j. sťahovanie prechodov môže vykonáva OBERON Automation Center (OAC). Odporúčame prekonfigurovať komunikáciu z programu OBERON Center do OAC. Viac informácií získate v téme Dochádzkové terminály – komunikácia.

Účtovníctvo

 • Spracovanie bankových výpisov – Tatrabanka – bol upravený import bankových výpisov z formátu SEPA Credit Transfer (SCT), kde sa lepšie identifikujú údaje o výbere z bankomatu.
 • Pravidlá spracovania bankových výpisov – pribudla možnosť skopírovať pomocou schránky (clipboard) všetky podmienky pravidla spracovania bankových výpisov z iného pravidla.
 • Bank API – FIO banka zmenila URL pre načítanie bankových výpisov z pôvodného https://www.fio.cz/ib_api/rest/ na https://fioapi.fio.cz/ib_api/rest/.
 • Majetok – pribudli nové tlačové výstupy – zaraďovací a vyraďovací protokol.

Skladová evidencia

 • Skladová karta – pribudlo hromadné kopírovanie parametrov skladovej karty pomocou schránky (clipboard).
 • Skladové skupiny – v zozname skladových skupín pribudla možnosť zoradiť skupiny, napr. podľa abecedy.
 • PrestaShop – ošetrenie chyby pri nastavení default príznaku pre variant (product_attribute) na skladovej karte.

Pokladnica OBERON

 • Pokladničné doklady – tlačové výstupy Prehľad tržieb (pokladnice, typy platieb) a Prehľad tržieb (typy platieb, pokladnice) boli upravené – sumy základu DPH a DPH sú podrobne rozpísané.
 • BOWA – bol aktualizovaný doplnok (t. j. ovládač) k tomuto fiškálnemu zariadeniu.

Mzdy a dochádzka

 • Mzdy – nová výška životného minima od 07/2024.
 • Dochádzka – dochádzková karta (tlačový výstup) bol doplnený o rozpis podľa pracovných zmien. Odpracované hodiny sa členia podľa pracovných dní, sobôt, nedieľ a sviatkov.

Hotelová recepcia

 • Grafický prehľad izieb – pri nastavení veľkosti zobrazenia bunky na 2 riadky a dostatočnej šírke bunky sa názov rezervácie alebo ubytovania zobrazí väčším fontom.
 • D-EDGE – bolo doplnené a vylepšené logovanie komunikácie na jednoduchšiu detekciu potenciálnych problémov.

Evidencia vozidiel

 • Nové polia na zadanie údajov – k údajom o vozidle pribudli polia na zadanie dátumu konca platnosti PZP, havarijného poistenia a platnosti diaľničnej známky.
 • Zoznam vozidiel – pribudol tlačový výstup so zoznamom vozidiel aj s danými dátumami.
 • Sadzby základných náhrad – boli aktualizované hodnoty sadzieb základných náhrad.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB