UPOZORNENIE: Dňa 30. 5. 2024 (štvrtok) bude naše telefonické centrum podpory celodenne nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Máj/2023

Dňa 04.05.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Máj/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2023.

Mzdy a dochádzka

  • Potvrdenie o zdaniteľnej mzde – bolo aktualizované tlačivo podľa aktuálne platnej legislatívy (PDF dokument).
  • ISCP Trexima – bol upravený export údajov podľa nového formátu.

Skladová evidencia

  • ASTON – pri vytvorení výdajky pomocou mobilnej aplikácie ASTON sa automaticky uplatňuje aj príznak prenesenia daňovej povinnosti – na príslušných položkách dokladu sa nastaví nulová sadzba DPH.
  • Hromadná zmena farby – pribudla možnosť hromadne zmeniť farbu skladových kariet, ktorá sa používa na zvýraznenie týchto kariet v zozname.

Pokladnica OBERON

  • Skryté znaky v názve položky – bolo doplnené odstraňovanie skrytých (netlačiteľných) znakov z názvu skladovej položky, ktoré spôsobovali problém pri tlači dokladu na fiškálnej tlačiarni FiskalPRO.
  • Bonovacia tlačiareň – úprava priamej tlače pri dočasne pozastavenej (zakázanej) tlačiarni. Keď je tlačiareň vypnutá, je možné objednanú položku z otvoreného účtu vymazať.

Hotelová recepcia

  • Hromadné vymazanie rezervácií – v evidencii rezervácií ubytovania pribudla možnosť hromadného vymazania rezervácií k určitému dátumu. Vymazaním rezervácií z predchádzajúcich rokov je možné zvýšiť výkon systému – zrýchliť načítanie grafického prehľadu, a to najmä pri umiestnení databázy v cloude.

Webové služby

  • Faktúry vydané a prijaté – do webových služieb II. generácie pribudli funkcie na prácu s faktúrami. Externá aplikácia môže faktúry tak vystavovať, ako aj upravovať.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB