Nová verzia OBERON-u Máj/2024

Dňa 29.05.2024 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Máj/2024. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Apríl/2024.

OBERON

 • Správca hesiel – v ponuke Firma pribudla do programu nová evidencia Správca hesiel, ktorá je určená na správu hesiel účtovnej jednotky. Tie zahŕňajú predovšetkým rôzne dôležité prístupové heslá, ale aj iné záznamy, ktoré účtovná jednotka používa (napr. prihlásenie do internetbankingu, údaje platobných kariet, BOK kód, prihlásenie do SQL servera, internetových obchodov a pod.). Viac informácií získate v téme Správca hesiel.

Skladová evidencia

 • Predvolená merná jednotka – vo formulári Alternatívna merná jednotka (balenie) pribudlo začiarkavacie políčko, ktoré umožňuje určiť pri príjme/výdaji, ktorá predvolená merná jednotka sa má použiť. Ak nebude ani jedna alternatívna merná jednotka predvolenou, použije sa základná merná jednotka. V zozname merných jednotiek sa názov predvolenej mernej jednotky zobrazuje tučným písmom.
 • Kategórie skladových kariet – pri zmene názvu kategórie sa názov aktualizuje aj v pravidlách rozšírenej cenotvorby.
 • Rozšírená cenotvorba – zapracovaná možnosť hromadne aktualizovať obstarávacie ceny v pravidle rozšírenej cenotvorby podľa aktuálnych obstarávacích cien na skladových kartách.
 • Čiarový kód GS1 – bolo upravené detegovanie QR kódu, ktorý obsahuje GS1 kód.

Pokladnica OBERON

 • Fiškálne zariadenia BOWA – pribudlo automatické overenie dokladu pomocou GUID. Viac informácií v téme Problémy pri zaevidovaní dokladu.
 • Pobočková synchronizácia – ak je v pobočke chybný doklad (napr. v databáze bez položiek z dôvodu výpadku databázového servera alebo inej chyby), synchronizácia pokračuje ďalej a pokladničné doklady sa exportujú do centrály (pôvodne sa synchronizácia prerušila).
 • Platobný terminál FiskalPRO – oprava ceny na potvrdenke pri použití obslužného.

Mzdy a dochádzka

 • Mzdy – úprava tlačového výstupu Finančná správa – ročné hlásenie o vyúčtovaní dane.

CRM a registratúra

 • Úlohy a udalosti – pribudla možnosť opakovať udalosť, pričom možno nastaviť parametre opakovania (interval, počet opakovaní, opakovanie len v pracovné dni, dátum najbližšej udalosti atď.). Napr. štvrťročný platiteľ DPH si nastaví interval opakovania udalosti Platba DPH každý štvrťrok s počtom opakovaní 4.

PrestaShop

 • PrestaShop 1.7 – podpora dobierky s modulom Cash On Delivery With Fee/Surcharge Plus (COD) by Idnovate.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB