Nová verzia OBERON-u Marec/2020 SP1

Dňa 07.04.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2020 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2020. 

Mzdy a dochádzka

 • Dokumenty pracovníkov – bol pridaný súhrnný dokument s prílohou k žiadosti o príspevok na podporu udržania zamestnanosti. Dokument obsahuje zoznam zamestnancov s prekážkami pri práci na strane zamestnávateľa vzhľadom na aktuálnu situáciu (COVID-19). Na zaradenie pracovníka do dokumentu je potrebné, aby mal v spracovanej mzde zaevidovanú neprítomnosť typu Prekážky na strane zamestnávateľa. Dokument je prispôsobený aktuálnym požiadavkám platným od 05.04.2020.
 • Ošetrovanie člena rodiny – karanténa – bola vykonaná zmena zaradenia neprítomnosti Ošetrovanie člena rodiny – karanténa pod mzdovú zložku Nemocenské (bez náhrady) z dôvodu odpočítania počtu dní poistenia (usmernenie SP). Pôvodne bola zaradená pod mzdovou zložkou Iné neprítomnosti.

Dňa 31.03.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2020. 

Účtovníctvo

 • Súhrnný výkaz DPH – bol upravený výkaz (XML štruktúra) podľa aktualizovanej legislatívy.
 • Zaokrúhľovanie odpisov – v evidencii investičného majetku bolo z dôvodu legislatívy upravené zaokrúhľovanie daňových odpisov na 2 desatinné miesta (pôvodne na celé EUR).
 • Nultá odpisová skupina – bola pridaná nová odpisová skupina 0 (nula), uplatňuje sa napr. pri elektromobiloch.

Mzdy a dochádzka

 • Ošetrovanie člena rodiny – karanténa (OČR karanténa) – pribudol nový typ neprítomnosti vzhľadom na legislatívne zmeny ohľadom karantény z dôvodu epidémie COVID-19. Neprítomnosť pribudla aj v evidencii dochádzky, a to v Časových zložkách dochádzky, odkiaľ je ju možné pridať do Pracovného kalendára (pod kódom OCK). Do miezd sa potom prenáša ako samostatná neprítomnosť. Neprítomnosť negeneruje záznam v registračnom liste do Sociálnej poisťovne (vzhľadom na usmernenie ohľadom oznamovania samotným poistencom).
 • Registračný list FO – bola implementovaná nová štruktúra odosielaného výkazu vo formáte XML platná od 01.04.2020.

Skladová evidencia

 • Výdajky a príjemky s položkami – pribudli nové tlačové výstupy v evidencii výdajok a príjemok – zoznam dokladov aj s položkami.
 • Rozšírená cenotvorba – výrobca – do pravidla rozšírenej cenotvorby pribudla možnosť zvoliť okruh vybratých skladových kariet aj výrobcov (v záložke Internetový obchod).

Pokladnica OBERON

 • Vrátenie tovaru – pribudla možnosť vybrať doklad pre vrátenie tovaru (storno) aj z evidencie pokladničných dokladov z inej pokladnice. Zároveň pribudla možnosť pri vrátení tovaru zosnímať QR kód a načítať doklad z databázovej evidencie (a to aj z inej pokladnice).
 • FiskalPRO – bol odstránený problém s načítaním žurnálu, keď za určitých podmienok načítanie trvalo neprimerane dlho. Problém sa prejavoval pri vyhotovení dokladu a neúmernom predĺžení jeho uloženia. Problém sa vyskytoval len v poslednej vydanej verzii.

Hotelová recepcia

 • Hostia (analýza podľa veku) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Hostia (analýza podľa krajiny pôvodu) – pribudol nový tlačový výstup (vo forme koláčového grafu).
 • Daň za ubytovanie (súhrnne) – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom je vyčíslená daň za ubytovanie v skrátenej forme po dňoch. Zároveň pribudla možnosť vytlačiť aj zoznam hostí, ktorí sú oslobodení od dane za ubytovanie (a to aj anonymizovane).
 • Vyhľadávanie v grafickom prehľade izieb – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli pribudla záložka Hľadať – umožňuje vyhľadať daného hosťa podľa priezviska, e-mailu, prípadne aj zadanej poznámky v rezervácii.
 • Očakávané zálohy – v grafickom prehľade izieb v ľavom paneli v záložke Hostia pribudla ďalšia záložka Očakávané zálohy – zobrazuje rezervácie ubytovania, u ktorých sa očakáva záloha.
 • Hotelové účty – prevádzky – pribudla možnosť členiť hotelové účty na prevádzky účtovnej jednotky.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

ASTON - príjemky/naskladnenie

Rozšírenie merných jednotiek na skladových kartách

Registratúra

 

Prezeraním týchto stránok súhlasíte s používaním súborov cookie. Viac informácií.

Nastavenia cookies na tejto webovej stránke sú nastavené na "Povoliť cookies" vám prehliadanie možné skúsenosti. Ak budete pokračovať na používanie tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia cookies alebo kliknite na tlačidlo "Prijať" nižšie potom dávate súhlas k tomu.

Zavrieť