Nová verzia OBERON-u Marec/2021 SP1

Dňa 22.03.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2021 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2021. 

Mzdy a dochádzka

 • Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane – bol aktualizovaný tlačový výstup vo formáte PDF vyhlásenia podľa aktuálne platného vzoru pre ročné zúčtovanie daní za rok 2020.
 • Dochádzková karta – bol aktualizovaný tlačový výstup, kde pod ošetrovanie člena rodiny bude započítaná aj časová zložka ošetrovné v prípade karantény.

Účtovníctvo

 • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu Zásielkovňa.

Pokladnica OBERON

 • eKasa FiskalPro A8 – pribudla podpora platby platobnou kartou pri zariadení A8.

Dňa 19.03.2021 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2021 SP1. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2021.

Účtovníctvo

 • Import bankových výpisov – pribudla možnosť importovať záznamy do evidencie bankových výpisov z formátu XML spoločnosti Barion (Barion – platobná brána [CSV]).
 • DPH daňové priznanie – bola opravená chyba pri type DPH Odpočítanie dane (služby § 69) § 49 ods.2 písm. b) – koeficient [18,19] – bol uvedený v nesprávnom riadku výkazu DPH.
 • Účtovanie pohľadávok – bola opravená chyba pri zaúčtovaní účtovného predpisu pohľadávky, keď sa v niektorých prípadoch nevyplnila suma na strane MD. Chyba sa nachádzala len vo verzii Február/2021.
 • Hospodársky rok – boli opravené viaceré nedostatky pri práci s hospodárskym rokom, napr. v tlačových výstupoch výber obdobia podľa mesiaca a pod.

Mzdy a dochádzka

 • Stravné (finančný príspevok) – z dôvodu legislatívnych zmien pribudla nová mzdová položka. Tento finančný príspevok slúži ako alternatíva k stravným lístkom. Viac informácií v článku Stravné lístky v. finančný príspevok.
 • Pracovný kalendár – bolo vylepšené zvýraznenie takých záznamov, pri ktorých už pracovný pomer nie je aktívny. Tento stav nastane vtedy, keď sa pracovníkovi vygeneruje pracovný plán vopred, napr. na celý budúci rok.

Pokladnica OBERON

 • eKasa FiskalPRO – pri nefiškálnych dokladoch sa ukladá do evidencie pokladničných dokladov aj textová kópia dokladu.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB