Nová verzia OBERON-u Marec/2022

Dňa 09.03.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Marec/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február/2022 SP1. 

OBERON

 • Konektor pre databázový server MySQL 8.0  – bol aktualizovaný konektor pre pripojenie k databázovému serveru MySQL verzie 8.0.
 • Kniha majetku – tak v knihe investičného majetku, ako aj v knihe drobného investičného majetku pribudla možnosť evidencie elektronických príloh.
 • Export/import – v automatických úlohách pribudla možnosť automaticky importovať (sťahovať) pravidlá rozšírenej cenotvorby, a tak automaticky zasielať cenotvorbu z centrály do pobočky, prípadne importovať cenotvorbu od dodávateľa. Pôvodne bolo potrebné import pravidiel zo súboru XML vykonať manuálne.
 • Licenčné práva na fakturáciu – bol zmenený počet vydaných faktúr, ktoré je možné vystaviť aj bez zakúpenej licencie na OBERON a to na 1000 (pôvodne 250).

Účtovníctvo

 • Neziskové organizácie – do OBERON-u bol zapracovaný export účtovnej závierky za rok 2021 vo formáte XML.

Sklad

 • Export o vyplatených zálohoch  – pribudol export údajov (do formátu CSV) o vyplatených zálohoch (kupónoch) pri vrátení sumy za vrátené jednorazové obaly (kupóny generuje automat pre zber jednorazových obalov). Export je dostupný v ponuke Sklad, Pokladničné doklady, tlačidlo Možnosti.
 • Objednávky vydané – stavy – vydané objednávky boli rozšírené o ďalšie stavy (napr. Otvorená objednávka), pričom bola upravená aj automatická tvorba vydaných objednávok (z prijatých objednávok).
 • Kategórie skladových kariet – v číselníku kategórií skladových kariet bola rozšírená poznámka ku kategórii, ktorá sa prenáša do internetového obchodu.
 • PrestaShop – bola doplnená podpora multijazyčných názvov produktov, popisov a pod. v internetovom obchode PrestaShop.

Hotel

 • Kalendár podujatí – v module Hotelová recepcia pribudla nová kniha, ktorá je určená na evidenciu rôznych podujatí alebo udalostí ako sú sviatky, prázdniny, športové, spoločenské, kultúrne a iné podujatia a pod., ktoré sú dôležité z hľadiska prevádzky ubytovacieho zariadenia. Ide o také podujatia a udalosti, ktoré môžu mať vplyv na zvýšený záujem o ubytovacie, stravovacie, rekreačné, prípadne ďalšie služby, ktoré ubytovacie zariadenie poskytuje. V tejto súvislosti pribudol v grafickom prehľade izieb nový riadok s kalendárom, v ktorom sa zobrazujú jednotlivé podujatia a udalosti evidované v Kalendári podujatí. Viac informácií je možné získať v téme Kalendár podujatí.
 • Správa údržby – v module Hotelová recepcia pribudla nová evidencia, v ktorej je možné evidovať plánovanú (ako aj neplánovanú) údržbu ubytovacieho zariadenia. Medzi najdôležitejšie vlastnosti patrí možnosť zablokovať izby v konkrétny termín, a tak neumožniť na daný termín zaevidovať rezerváciu ubytovania. Týka sa to najmä prepojenia ubytovacieho zariadenia s ubytovacími portálmi prostredníctvom manažéra rezervačných kanálov, ako aj rezervačným formulárom daného ubytovacieho zariadenia na vlastnej webovej stránke. Viac informácií je možné získať v téme Správa údržby.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB