Nová verzia OBERON-u November/2019

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 21.11.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením November/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Október/2019.

OBERON

  • Rýchle vyhľadávanie v zozname firiem – pribudla možnosť rýchlo vyhľadávať vo formulári Otvorenie firmy. Túto možnosť využijú hlavne používatelia, ktorí spracovávajú účtovníctvo pre iné účtovné jednotky.

Fakturácia

  • Kniha pohľadávok (platobná disciplína) – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom je možné vyhodnotiť platobnú disciplínu odberateľov. Uvedený tlačový výstup je možné použiť napr. ako podklad pre poistenie účtovnej jednotky proti platobnej neschopnosti odberateľov.

Pokladnica OBERON

  • Fiškálne tlačiarne – pre podporované fiškálne tlačiarne bolo upravené číslovanie dokladov evidovaných v OBERON-e. Číslo dokladu bolo rozšírené o eKasa číslo, ako aj o číslo dennej uzávierky a poradové číslo dokladu v rámci dennej uzávierky, napr. 11.0765-011/075.
  • Jednoúčelový poukaz – bol upravený formulár pri zadávaní položky typu jednoúčelový poukaz – program automaticky po zadaní čísla poukazu zmení typ položky (prípadne nastaví záporné množstvo položky).
  • Nastavenie tlače mena obsluhy – pribudlo nastavenie Pokladnice OBERON, kde je možné zapnúť (vypnúť) možnosť tlače mena obsluhy (aktuálne prihláseného používateľa) na pokladničný doklad.

Hotelová recepcia

  • PIN k rezervácii – k rezervácii ubytovania je možné k izbe zadať (alebo aj vygenerovať) PIN pre dverový prístupový systém. Tento PIN je možné napr. zaslať hosťovi e-mailom pre automatické ubytovanie hosťa v ubytovacom zariadení.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB