Nová verzia OBERON-u Október/2020

Dňa 10.11.2020 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Október/2020. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2020. 

Účtovníctvo

 • Majetok – pribudla možnosť tak hromadného zaúčtovania účtovných odpisov (pre podvojné účtovníctvo), ako aj hromadného zaúčtovania daňových odpisov (jednoduché účtovníctvo).
 • Hospodársky výsledok – v účtovnom denníku boli upravené tlačové výstupy Hospodársky výsledok (členenie) a Hospodársky výsledok (členenie – sumárne). Pribudlo členenie (zoskupenie) nákladových účtov podľa toho, či sú daňovo uznateľným nákladom.

Mzdy a dochádzka

 • Sadzby pre rok 2021 – boli pridané nové sadzby minimálnej mzdy, všeobecného vymeriavacieho základu, daňového bonusu a pod. platné od 01.01.2021.

Skladová evidencia

 • Súhrnný výkaz o obratoch v sklade – v evidencii skladových pohybov pribudol nový tlačový výstup, v ktorom sú uvedené súhrnné stavy zásob k začiatku obdobia, obraty príjmu a výdaja a stavy zásob na konci daného obdobia. Tlačový výstup je možné zostaviť aj za viac skladov.
 • Sledovanie naskladnenosti a vyskladnenosti tovaru – v evidencii príjemiek pribudla podpora sledovania (evidovania) skutočného naskladneného tovaru, v evidencii výdajok pribudla podpora sledovania (evidovania) skutočného vyskladnenia tovaru. Aby bolo možné naskladnenie a vyskladnenie tovaru sledovať, je potrebné v nastaveniach skladu túto možnosť zapnúť.
 • Objednávky prijaté – pribudol nový tlačový výstup Objednávka prijatá (ponuka) [s obrázkami] – obsahuje obrázok danej skladovej položky.
 • PrestaShop – bolo vykonaných množstvo drobných vylepšení v prepojení s týmto internetovým obchodom, napr. bolo vylepšené zasielanie obrázkov, možnosti rozšírenej cenotvorby, importu objednávok v cudzej mene a pod.
 • Import zo súboru XSLX – bol upravený import údajov zo súborov XLSX, napr. import skladových kariet, aktualizácia cien a ďalšie). Pôvodne bol na počítači pri importe vyžadovaný program Microsoft Excel, teraz je možné import vykonať aj bez existencie tohto programu (je možné použiť aplikácie OpenOffice, LibreOffice a pod.).
 • Import skladových kariet – bol upravený import skladových kariet zo súborov XLSX (nových alebo len aktualizovanie už existujúcich) – pribudla podpora importu variantov.

Pokladnica OBERON

 • eKasa Elcom eFox – bola vykonaná úprava komunikácie – detegovanie prerušeného spojenia.

CRM

 • Hromadný mailing – v CRM pribudla možnosť hromadného zasielania e-mailových, resp. SMS správ, viac informácií je možné získať v téme Hromadné zasielanie e-mailov.

Hotelová recepcia

 • Automatické notifikácie – v automatických notifikáciách bolo vykonané množstvo úprav, medzi najzaujímavejšie patria:
  – automatické notifikácie pre hosťa je možné členiť podľa prevádzky ubytovacieho zariadenia, napr. účtovná jednotka prevádzkuje dve nezávislé ubytovacie zariadenia, notifikačný e-mail je možné nastaviť pre každé ubytovacie zariadenie (prevádzku) samostatne,
  – pribudla nová notifikácia pre hosťa – Notifikácia pred príchodom hosťa – zasiela sa 3 dni pred príchodom hosťa,
  – pribudla nová notifikácia pre hosťa – Notifikácia po odchode hosťa – zasiela sa 2 dni po odchode hosťa,
  – bola upravená notifikácia (vylepšený dizajn), ktorá zasielala e-mail hosťovi pri vytvorení novej on-line rezervácie ubytovania (pôvodne sa zasielala v textovom formáte, teraz sa zasiela ako html formátovaný text).
 • Pre check-in a Rýchly check-in – pribudol elektronický formulár na zadanie identifikačných údajov hosťa a spolucestujúcich ešte pred príchodom do ubytovacieho zariadenia, prípadne bezprostredne po príchode. Viac informácií je možné získať v témach Pre check-inRýchly check-in.
 • Fakturácia ubytovania – bolo vylepšené fakturovanie ubytovania – je možné vybrať, na ktorú ubytovanú osobu má byť faktúra vystavená.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB