Nová verzia OBERON-u Október/2022

Dňa 25.10.2022 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Október/2022. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii August/2022. 

OBERON

 • OBERON Automation Center – do systému OBERON pribudol nový program OBERON Automation Center (OAC). Ide o novú generáciu programu, ktorý v dlhodobom horizonte nahradí aktuálny program OBERON Center. OAC predstavuje službu systému Windows (Windows service), ktorá vykonáva automatické úlohy na pozadí.
  V porovnaní s programom OBERON Center má nasledujúce výhody:
  – spravovať, resp. pristupovať k OAC serveru (službe) je možné pomocou programu OBERON Automation Center (klient) z ktoréhokoľvek počítača v sieti,
  – všetky automatické úlohy, ktoré sa majú vykonávať, sa definujú v programe OBERON – Agenda firmy v ponuke Servis, Automatické úlohy, čo poskytuje lepší prehľad o všetkých definovaných automatických úlohách v systéme OBERON,
  – v ponuke Servis, Automatické úlohy je na jednom mieste dostupný prehľad všetkých automatických úloh nadefinovaných pre danú účtovnú jednotku,
  – správy o priebehu vykonávaných úloh sa zapisujú do štandardného Sledovania činností a sú dostupné každému používateľovi z ktoréhokoľvek počítača v sieti (v programe OBERON Center len na danom počítači, kde beží),
  – OAC ako Windows služba je dostupná (funkčná) ihneď aj po reštarte počítača (OBERON Center až po prihlásení používateľa do systému Windows).

Účtovníctvo       

 • eDaneFinančná správa SR bude od 02.11.2022 prevádzkovať už len novú aplikáciu eDane. Z tohto dôvodu OBERON bude pracovať už len s touto novou verziou, viac informácií je možné získať v článku Nová verzia aplikácie eDane.

Skladová evidencia

 • Faktúra – QR kód platby – do štandardného tlačového výstupu faktúry bol doplnený QR kód pre platbu (PAY by square). Pôvodne bolo potrebné doinštalovať takýto tlačový výstup pomocou Správcu doplnkov.
 • QR kód platby – do e-mailových šablón faktúr a prijatých objednávok bola doplnená možnosť vloženia QR kódu platby (PAY by square).
 • Súhrn predaných položiek (skupiny) – do tohto tlačového výstupu pribudla možnosť vybrať (vyfiltrovať) konkrétne skupiny.
 • Import zloženia sád a výrobkov – import zo súboru XLSX bol rozšírený o možnosť importovať aj zloženie sád a výrobkov.
 • Odberné miesto (kód) – do údajov o doprave (objednávky prijaté, faktúry vydané, výdajky) pribudlo nové pole. Používa sa na identifikáciu odberného miesta (balíkomatu) pre prepravnú službu. Údaj sa môže prenášať z internetového obchodu.
   

Pokladnica OBERON

 • Veľkosť tlačidiel – pre režim Fastfood pribudla možnosť nastaviť veľkosť tlačidiel predávaných položiek. Zároveň pre všetky režimy pribudla možnosť nastaviť veľkosť systémových tlačidiel.
 • Kombinované platby – bolo upravené zadávanie platidiel pri kombinovanej platbe, napr. stravné lístky a hotovosť – zadávanie bolo zjednodušené, zároveň sa vylepšilo zobrazovanie zaokrúhlenia hotovosti na 5 eurocentov.
 • eKasa FiskalPRO – bola upravená komunikácia a vyriešený problém pri prerušení platby platobnou kartou.
 • eKasa PANDORA – pribudla možnosť pomenovať CHDÚ (používa sa názov zariadenia v OBERON-e). Pri používaní viacerých CHDÚ v sieti sa tým zvýši prehľadnosť (v okne vyhľadávania). Pomenovanie zariadenia sa zapíše do CHDÚ v sprievodcovi Zápis nastavení do fiškálneho zariadenia – musí byť zaškrtnutá voľba Systémové nastavenia pre OBERON.

Hotelová recepcia

 • Beds24.com – v manažéri rezervačných kanálov bola doplnená aktualizácia kontaktných údajov (e-mail, telefón) v smere OBERON -> Beds24.
 • D-EDGE – v manažéri rezervačných kanálov boli doplnené do kalkulácie ceny rezervácie aj doplnkové služby.

LUKUL – mobilný čašník

 • Platobný terminál – bol opravený problém pri platobnom termináli FiskalPRO. Zároveň boli vykonané úpravy pre platobný terminál GP-tom.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB