Nová verzia OBERON-u Október/2023

Dňa 04.10.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Október/2023. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii September/2023.

OBERON

 • On-line register obchodných partnerov – pri vytváraní nového obchodného partnera po zadaní čiastkového názvu program umožňuje vyhľadať a doplniť základné údaje o obchodnom partnerovi z on-line registra na internete. Doposiaľ bol využívaný server spoločnosti FinStat, s. r. o. – ten bol v tejto verzii nahradený novým vlastným registrom (spravovanom firmou EXALOGIC, s.r.o.). Dôvodom zmeny zdroja údajov je spoplatnenie týchto údajov na strane FinStatu. Údaje z FinStatu budú dostupné i naďalej, avšak len pre používateľov, ktorí si túto službu zaplatili (zadali do nastavení OBERON-u API kľúče z Finstat-u). Viac informácií je možné získať v téme FinStat.
 • Automatické úlohy – pribudla nová automatická úloha Automatické spracovanie bankových výpisov, ktorá umožňuje:
  • automatické sťahovanie bankových výpisov pomocou Bank API,
  • automatické spracovanie bankových výpisov, t. j. zaúčtovanie bankovej transakcie, prípadne zaevidovanie úhrady do inej evidencie.
   Viac informácií je možné získať v téme Automatické úlohy.

Účtovníctvo

 • Hromadné účtovanie bankových výpisov – vzhľadom na novinky v tejto evidencii bola premenovaná na Spracovanie bankových výpisov. Novinky:
  • pribudla možnosť sťahovať výpisy pomocou Bank API, t. j. priamo z banky bez potreby exportovať bankový výpis do súboru a následne ho importovať. Viac informácií o Bank API je možné získať v téme Spôsoby importu bankových výpisov. V tejto verzii je ako prvá podporovaná Fio banka,
  • pribudla možnosť automatického zaevidovania úhrady pri rezervácii ubytovania, t. j. systém OBERON automaticky sťahuje bankové transakcie z banky a v prípade, že je to záloha za ubytovanie, zapíše informáciu o úhrade do rezervácie (podobne ako doposiaľ evidencia úhrad prijatých objednávok),
  • vo formulári pribudol tzv. vstavaný filter.
 • Overenie pravidiel – pribudla možnosť ‚Overenie (vyhľadanie) pravidla pre aktuálnu položku‘, ktorá pre danú bankovú transakciu vyhľadá pravidlo, podľa ktorého bude zaúčtovaná. Používateľ si môže týmto otestovať, či má pravidlá spracovania bankových výpisov vytvorené správne.
 • Spracovanie bankových výpisov – pri spracovaní danej bankovej transakcie môže byť nájdených aj viac pravidiel spracovania, napr. pre zaevidovanie úhrady do objednávky a súčasne zaúčtovanie úhrady faktúry vytvorenej z objednávky. Pôvodne sa vyhľadalo prvé prvé platné pravidlo a podľa neho sa transakcia zaúčtovala.

Sklad

 • Objednávky prijaté – v evidencii objednávok pribudla nová funkcia, a to kontrola pripravenosti tovaru – viac informácií je možné získať v téme Sledovanie pripravenosti tovaru.

Pokladnica OBERON

 • Čiarový kód pre výkup obalov – pribudla podpora čiarového kódu pre výkup zálohovaných vratných obalov zálohomatu napr. TOMRA – v čiarovom kóde sú odlíšené jednorazové vratné obaly (fľaše PET a plechovky) a bežné vratné obaly (sklenené fľaše, prepravky). Po načítaní takéhoto čiarového kódu pribudnú v pokladnici dva riadky – vrátenie jednorazových vratných obalov (fľaše PET, plechovky) a prípadne ďalší napr. vrátenie sklenených fliaš.
 • FiskalPRO – bol zväčšený timeout pri zaevidovaní dokladu – tým bol odstránený problém pri starších a pomalších zariadeniach pri dokladoch s dĺžkou viac ako cca 50 riadkov.

Mzdy a dochádzka

 • Doplatok do minimálnej mzdy – bol odstránený problém s dopočtom do minimálnej mzdy, keď sa vypočítaná suma zaokrúhľovala matematicky – má sa zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta nadol.

Hotelová recepcia

 • D-EDGE – boli vykonané rôzne úpravy a vylepšenia v manažéri rezervačných kanálov D-EDGE.

Aplikácia ASTON – mobilný skladník

 • Objednávky prijaté – v mobilne skladovej aplikácii ASTON pribudla podpora prijatých objednávok. Okrem toho pribudla podpora sledovania pripravenosti tovaru na objednávke – viac informácií je možné získať v téme ASTON – sledovanie pripravenosti tovaru.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB