Nová verzia OBERON-u September/2019

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 20.09.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2019.

OBERON

 • V systéme OBERON bol vo verzii Júl/2019 zmenený používaný runtime (systémové knižnice) na verziu Microsoft.NET Framework 4.6.1 (pôvodne Microsoft .NET Framework 4.0). Verzia  4.6.1 je súčasťou systému Windows od verzie 10, v starších verziách Windows je ho potrebné doinštalovať alebo aktualizovať (na počítači musí byť verzia 4.6.1 alebo vyššia).

Účtovníctvo

 • Automatické účtovanie eKasa dokladov – v účtovnom (peňažnom) denníku pribudla možnosť automatickej evidencie hotovostných dokladov zo systému eKasa. Pomocou snímača čiarových kódov (prípadne mobilnej aplikácie pre Android Qeer skener) je možné zosnímať daný čiarový kód – OBERON následne automaticky stiahne doklad z internetu a ihneď ho zaeviduje, viac informácií je možné získať v téme Automatické účtovanie eKasa dokladov.
 • Úprava dokladu – prenesenie daňovej povinnosti – do možností v knihe pohľadávok a výdajok pribudla funkcia, ktorá na základe odberateľa (platiteľa DPH alebo konečného zákazníka) umožní automaticky upraviť položky dokladu, a to sadzbu DPH a príznak prenesenia daňovej povinnosti. Uvedenú funkciu je možné použiť pri zmene odberateľa na doklade z neplatiteľa DPH na platiteľa, prípadne aj naopak.
 • Účtovný rozvrh – pribudla možnosť zadať členenie k účtu účtovného rozvrhu – pri účtovaní takéhoto účtu v účtovnom denníku sa toto členenie automaticky použije a doplní.
 • Kniha záväzkov z položkami – pribudol nový tlačový výstup.
 • Účtovné odpisy za účtovný rok (podrobne) – pribudol nový tlačový výstup.

Pokladnica OBERON

 • Pegas FM-06 eKasa, Pegassino Printer eKasa – bola implementovaná fiškálna tlačiareň firmy BOWA, ktorá vyhovuje aktuálne platnej legislatíve – umožňuje sa pripojiť na portál Finančnej správy SR (systém eKasa). Aktuálny prehľad podporovaných eKasa riešení získate v článku eKasa – aktuálne informácie.
 • VAROS FT4000B, VAROS FT5000B – tieto fiškálne zariadenia je možné používať, nakoľko obsahujú PPEKK a CHDÚ od firmy BOWA, t. j. používajú rovnaký komunikačný protokol ako fiškálne tlačiarne Pegas a Pegassino.
 • FiskalPRO eKasa – bol vylepšený ovládač – lepšie ošetrenie tak vstupných hodnôt, ako aj popisov chybových kódov.
 • Easy-Pos.Kasa 2019 – bol odstránený problém so zľavami (nízka zľava v percentách, avšak v sume bola nulová, napr. zľava 1 % z malej sumy).

Mzdy a dochádzka

 • Dohoda o elektronickej komunikácii – bol aktualizovaný formulár a aj tlačový výstup.
 • Prekážky na strane zamestnávateľa – bol upravený problém pri zaradení položky do mzdy pracovníka.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

OBERON Link

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB