Nová verzia OBERON-u September/2023 Beta2

Dňa 20.09.2023 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením September/2023 Beta2. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2023.

OBERON

 • Automatické úlohy – pribudla nová automatická úloha Automatické spracovanie bankových výpisov, ktorá umožňuje:
  • automatické sťahovanie bankových výpisov pomocou Bank API,
  • automatické spracovanie bankových výpisov, t. j. zaúčtovanie bankovej transakcie, prípadne zaevidovanie úhrady do inej evidencie.
   Viac informácií je možné získať v téme Automatické úlohy.

Účtovníctvo

 • Hromadné účtovanie bankových výpisov – vzhľadom na novinky v tejto evidencii bola premenovaná na Spracovanie bankových výpisov. Novinky:
  • pribudla možnosť sťahovať výpisy pomocou Bank API, t. j. priamo z banky bez potreby exportovať bankový výpis do súboru a následne ho importovať. Viac informácií o Bank API je možné získať v téme Spôsoby importu bankových výpisov. V tejto verzii je ako prvá podporovaná banka Fio,
  • pribudla možnosť automatického zaevidovania úhrady pri rezervácii ubytovania, t. j. systém OBERON automaticky sťahuje bankové transakcie z banky a v prípade, že je to záloha za ubytovanie, zapíše informáciu o úhrade do rezervácie (podobne ako doposiaľ evidencia úhrad prijatých objednávok),
  • vo formulári pribudol tzv. vstavaný filter.

Sklad

 • Objednávky prijaté – v evidencii objednávok pribudla nová funkcia, a to kontrola pripravenosti tovaru – viac informácií je možné získať v téme Sledovanie pripravenosti tovaru.

Mzdy a dochádzka

 • Doplatok do minimálnej mzdy – bol odstránený problém s dopočtom do minimálnej mzdy, keď sa vypočítaná suma zaokrúhľovala matematicky – má sa zaokrúhľovať na 2 desatinné miesta nadol.

Pokladnica OBERON

 • FiskalPRO – bol zväčšený timeout pri zaevidovaní dokladu – tým bol odstránený problém pri starších a pomalších zariadeniach pri dokladoch s dĺžkou viac ako cca 50 riadkov.

Hotelová recepcia

 • D-EDGE – boli vykonané rôzne úpravy a vylepšenia v manažéri rezervačných kanálov D-EDGE.

Aplikácia ASTON – mobilný skladník

 • Objednávky prijaté – v mobilne skladovej aplikácii ASTON pribudla podpora prijatých objednávok. Okrem toho pribudla podpora sledovania pripravenosti tovaru na objednávke – viac informácií je možné získať v téme ASTON – sledovanie pripravenosti tovaru.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Implementácia API rozhrania pre Fio banku

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

Fór-um pre používateľov

ASTON - prijaté objednávky