Nová verzia OBERON-u August/2018

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 06.09.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2018.

OBERON

  • Zaslanie e-mailu s prílohami – v evidencii Priznania a výkazy pribudla možnosť odoslať e-mail pomocou vytvorenej predlohy (podobne ako v niektorých iných evidenciách). Novinkou je však doplnenie aj všetkých príloh daného záznamu (výkazu) do e-mailovej správy. Tým je možné napr. mesačnú uzávierku miezd automaticky zaslať aj s prílohami.

Skladová evidencia

  • Hromadné zmeny dodávateľov – v evidencii Skladové karty pribudol sprievodca na hromadné zmeny dodávateľa. Dodávateľa je možné priradiť ku konkrétnym skladovým kartám, odstrániť ho, prípadne aj zameniť.

Pokladnica OBERON

  • Tlač priebežného účtu – tlač priebežného účtu bola rozšírená o obchodného partnera.

CRM

  • Import úloh a udalostí – v evidencii Úlohy a udalosti pribudla možnosť automaticky naimportovať údaje zo súboru Microsoft Excel (podobne ako import skladových kariet). Do CRM kalendára je tak možné naimportovať udalosti, ako napr. zoznam školení, prípadne zoznam úloh z externého systému.
  • Fakturácia úlohy/udalosti – pri tvorbe faktúry je možné automaticky vyfakturovať úlohu alebo udalosť.

Mzdy a dochádzka

  • Pracovný kalendár – v evidencii bolo vykonaných množstvo drobných vylepšení a úprav (týka sa to aj tlačových výstupov).
  • Evidencia pracovného času – v nastavení pracovného pomeru a evidencie dochádzky pribudli ďalšie nastavenia (spôsoby) evidencie pracovného času, napr. Len evidovať odpracovaný čas (vhodné pre externých pracovníkov). Viac informácií o spôsobe evidencie pracovného času (dochádzky) je možné získať v téme Spôsob evidencie pracovného času.

Hotelová recepcia

  • Čítačka dokladov – pribudla podpora zariadenia čítačka dokladov, ktoré umožňuje v ubytovacích zariadeniach skenovať doklady totožnosti (občianske preukazy, cestovné pasy a pod. Zoskenovaním dokladu sa údaje o osobe načítajú do jednotlivých textových polí, kde ich je možné v prípade potreby doplniť alebo upraviť.
  • Manažér rezervačných kanálov Beds24.com – bol odstránený problém pri komunikácii s manažérom rezervačných kanálov Beds24.com. Na strane Beds24.com došlo k úprave komunikácie – možnosti zvýšenia bezpečnosti komunikácie zadaním statickej IP adresy ubytovacieho zariadenia (zadáva sa na strane Beds24.com). Ak máte verejnú IP adresu dynamickú, je v OBERON-e pri prevádzke potrebné nastaviť  hodnotu Beds24.com – property Id).

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB