Nová verzia OBERON-u Február III/2019

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 14.02.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Február III/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Február II/2019.

Účtovníctvo

  • Daňové priznanie FO – bolo implementované nové tlačivo k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2018 (XML pre eDane, typ „B“). Finančná správa zverejnila elektronické tlačivo až 13.02.2019.

Účtovníctvo

  • Daňové priznanie PO – bolo implementované nové tlačivo k dani z príjmov právnických osôb za rok 2018 (XML pre eDane).

Sklad

  • Výber variantu – pri výbere variantu do dokladu pribudli stĺpce s údajmi o objednanom a rezervovanom množstve daných variantov vybranej skladovej karty.

Pokladnica OBERON

  • Pobočková synchronizácia variantov – do automatickej pobočkovej synchronizácie bola doplnená podpora synchronizácie variantov.

Mzdy a dochádzka

  • Ročné zúčtovanie dane – bolo aktualizované nové tlačivo (bolo vydané 21.1.2019).
  • Mesačný prehľad zrazených preddavkov na daň – bola implementovaná nová verzia tohto výkazu v elektronickej forme (vydaná Finančnou správou SR dňa 31.01.2019).
  • Dokumenty a výkazy pracovníkov – do tejto evidencie pribudol sprievodca pre hromadné vytvorenie dokumentov, t. j. dokument je možné vytvoriť všetkým, prípadne vybraným pracovníkom. Momentálne sú to Žiadosť o vykonanie ročného zúčtovania dane a Potvrdenie o zdaniteľnej mzde.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB