UPOZORNENIE: Dňa 13. 6. 2024 (štvrtok) od 12:00 hod. bude naše telefonické centrum podpory nedostupné. Viac informácií získate kliknutím na tento oznam.   

Nová verzia OBERON-u Júl/2018

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 27.07.2018 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Júl/2018. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Jún/2018.

Mzdy

  • Hromadné zaslanie výplatných pások – pribudla možnosť hromadne zaslať výplatné pásky pracovníkom automaticky e-mailom. Text e-mailu sa vygeneruje podľa predlohy, výplatná páska sa priloží ako PDF príloha. Tá môže byť v prípade potreby chránená heslom. Uvedená funkcia je dostupná v ponuke Tvorba miezd cez tlačidlo Možnosti.
  • Registračný list FO – bol upravený formát XML súboru na export do Sociálnej poisťovne.
  • Odvodová úľava dôchodcov – od 01.07 .2018 si pracujúci dôchodcovia (podobne ako študenti) môžu určiť jednu dohodu o vykonaní práce alebo dohodu o pracovnej činnosti, z ktorej ak neprekročia limit 200 €, nebudú platiť dôchodkové poistenie. Ak túto sumu prekročia, dôchodkové poistenie budú platiť len zo sumy nad 200 €. V programe boli vykonané úpravy, aby si bolo možné takýto pomer nastaviť (nadefinovať).

Dochádzka

Do modulu Mzdy a dochádzka pribudla časť Dochádzka (v predchádzajúcej verzii len vo verzii Beta).

Základné možnosti dochádzky:

  • plánovanie pracovných zmien (zmenový kalendár),
  • evidencia dochádzky – pomocou dochádzkového terminálu, prípadne len evidenčne (automatické generovanie dochádzky),
  • zobrazenie aktuálne prítomných pracovníkov na pracovisku,
  • prepojenie so mzdami – okrem odpracovaných hodín a nadčasov aj prepojenie s neprítomnosťami v pracovnom pomere, automatický výpočet príplatkov za sobotu, nedeľu a sviatky atď.

Viac informácií o dochádzke je možné získať v téme Všeobecne o koncepcii (dochádzka).

Dochádzkový terminál na zakúpenie

Firma EXALOGIC ponúka okrem softvéru aj dochádzkový terminál (harvérové zariadenie) za veľmi prijateľnú cenu, a to 199,- EUR s DPH. Zakúpiť si ho môžete u ktoréhokoľvek nášho zmluvného partnera (servisnom stredisku). Zmluvní partneri zároveň vykonávajú aj odbornú montáž a zaškolenie. Viac informácií o dochádzkovom termináli je možné získať na stránke Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S.

Dochádzkový terminál EXALOGIC A-C071S


Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Automatická úloha pre dochádzkové terminály

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Platobný terminál ČSOB