Nová verzia OBERON-u Máj/2019

verzia_oberon_thumb_trans

Dňa 02.05.2019 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením Máj/2019. V nasledujúcej časti sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Marec/2019.

Mzdy a dochádzka

  • Dvojnásobná suma daňového bonusu – bola implementovaná nová mzdová predkontácia Daňový bonus (vyššia sadzba) pre možnosť uplatnenie dvojnásobnej sumy daňového bonusu pri deťoch do 6 rokov veku (platné od 01.04.2019).
  • Dohoda o elektronickej komunikácii – bol upravený tento tlačový výstup, kde boli doplnené chýbajúce texty.

Hotelová recepcia

  • Kniha rezervácií a Grafický prehľad izieb – rezerváciám je možné určiť dátum platnosti, t. j. dokedy má hosť izbu rezervovanú, napr. v prípade očakávania zálohy alebo opätovného potvrdenia. Ak časová platnosť uplynie, takáto rezervácia sa v zozname rezervácií/grafickom prehľade zvýrazní červenou farbou.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB