Nová verzia systému OBERON August/2017 SP2

verzia_oberon_thumb_transDňa 12.09.2017 bola vydaná nová verzia účtovného systému OBERON s označením August/2017 SP2. V nasledujúcich riadkoch sú vymenované najdôležitejšie novinky, vylepšenia a opravy oproti verzii Júl/2017.

 

Mzdy a dochádzka

 • Typy pracovných pomerov – pribudla možnosť spracovania Výkazu poistného pre nepravidelných pracovníkov na dohodu až po skončení pracovného pomeru v rámci jedného roka. Nastavenie je možné vykonať v type pracovného pomeru.
 • Registračný list – bol odstránený problém pri prihlásení pracovníka vzhľadom na nesprávne údaje orientačného čísla adresy.
 • Náhrady miezd – v poslednej aktualizácii systému OBERON bolo implementované automatické aktualizovanie hodnôt predkontácií vzťahujúcich sa k odpracovaným hodinám. Toto spôsobilo problém pri niektorých typoch neprítomností napr. návšteva lekára, úmrtie a pod. kde program automaticky zmenil počet zadaných hodín na počet odpracovaných hodín a bolo nutné toto upraviť manuálne v mzdovej zložke.

Pokladnica OBERON

 • Denná uzávierka – bola opravená chyba pri zápise dennej uzávierky do knihy tržieb – ak sa program po dennej uzávierke neukončil, pri ďalšej dennej uzávierke mohol zahrnúť obraty do knihy tržieb aj z predchádzajúceho dňa. Chyba sa vyskytovala od verzie August/2017.
 • Zmena vlastníctva otvoreného účtu – ak bol OBERON nastavený tak, že s otvoreným účtom môže pracovať len používateľ, ktorý ho vytvoril, vznikol problém pri výmene pracovnej zmeny počas pracovného dňa. Používateľa pri pokladnici nahradil nový používateľ, ktorý však s otvorenými účtami pôvodného používateľa už nemohol pracovať. Tento problém bol odstránený ukončením pracovnej zmeny – vtedy sa všetky otvorené účty „odomknú“ a budú dostupné všetkým používateľom.
 • Fiškálna tlačiareň UPOS – bol odstránený problém s váženými položkami a prepočtom jednotkovej ceny – program zaokrúhľoval jednotkovú cenu len na 2 desatinné miesta.
 • Tlač dokladov – bola opravená chyba pri zápise čísla pokladničného bločku do zúčtovaných dokladov výdajok, hotelových účtov alebo služieb hotela, kde program nesprávne použil číslo nasledujúceho dokladu a nie to, pod ktorým bol doklad vyúčtovaný. Chyba sa vyskytovala len od poslednej verzie August/2017.

Verzia August/2017

Skladová evidencia

 • Zlúčenie položiek na doklade – vo výdajke a vydanej faktúre pribudla nová funkcia Zlúčenie položiek.
 • Obmedzený prístup k prijatým objednávkam – pribudlo nové právo používateľov, v ktorom je možné obmedziť prístup k objednávkam iných používateľov. Tým je možné napr. povoliť prístup do evidencie objednávok externým obchodným predajcom, ktorí budú mať prístup len k svojim objednávkam.

Pokladnica OBERON

 • Zobrazovanie položiek na displeji – v reštauračnom režime sa pri zadávaní položiek na otvorený účet nezasiela položka na displej fiškálneho zariadenia – zadávanie položiek je teda mierne zrýchlené.
 • Zľava na Elcom EFox – bola opravená tlač položiek so zľavou (tlačil sa navyše jeden prázdny riadok).

Mzdy a dochádzka

 • Prehľad nadčasov a neplateného voľna – pribudol nový tlačový výstup, v ktorom  je ročný prehľad odpracovaných nadčasových hodín a neplateného voľna.
 • Príkaz k úhrade pri mesačnej uzávierke – oprava exportu údajov zrážky do príkazu na úhradu 2 a 3 pilier (číslo účtu a variabilný symbol).
 • Mzdové sadzby – maximálny denný vymeriavací základ nesmie byť vyšší ako dvojnásobok všeobecného vymeriavacieho základu pripadajúceho na jeden deň. Bol upravený výpočet z 1,5 násobku na dvojnásobok a zaokrúhlenie na 4 DM nahor (predtým nadol).
 • Drobné úpravy a vylepšenia – bolo vykonané ďalšie niekoľko drobných úprav a vylepšení.

Hotelová recepcia

 • Správca rezervačných kanálov Beds32 – do OBERON-u bolo implementované pripojenie na rezervačné portály ako Booking.com, Hotel.de, Expedia.com a desiatky ďalších pomocou rezervačného kanála Channel Manager Beds32. Viac informácií o prepojení je možné získať v téme Pomocníka OBERON. Uvedené prepojenie je vo verzii BETA – je ho však už možné nasadiť v testovacom režime.

Čo je OBERON? 

Komplexný a moderný účtovný systém pre malé a stredne veľké firmy.

Na čom pracujú vývojári

Správca hesiel

Modul Plánovanie

Implementácia API rozhrania pre Tatra banku

e-Kasa PENELOPA

Fór-um pre používateľov

Platobný terminál ČSOB